STYRELSEN

NAMN

TELFON

MAILADRESS

Mats Lindbom, orförande

070-879 52 82

matsmlindbom@gmail.com

Eva Egeskans, v.ordf.

070-352 89 54

eva.egeskans@hotmail.com

Elin Hedmark sekr.

070-776 33 23

elinhedmark@gmail.com

Lars Boman, adj kassör

070-960 21 84

lgboman45@gmail.com

Ulla Fredriksson

070-852 23 69

ullamariafredriksson@yahoo.se

Inger NIlsson

073-422 81 30

ingnilsan@gmail.com

Göran Pettersson

070-344 03 67

gjop46@gmail.com

Asta Carlsson ers.

070-594 06 12

asta.carlsson39@gmail.com

Kerstin Svendsby

070-994 69 80

kerstin.svendsby@gmail.com

Siv Lundström ers.

073-356 22 23

siv.lund48@gmail.com