RPG resan 18 nov. till Lundsuniversitet.

Program med lite ändringar.

RPG resan till Lund den 18 november.

Anmälan till Renée Lindbom, se PDF-filen.

GOSPEL STOMPERS KOMMER TILL MARIEDALSKYRKAN DEN 30 NOVEMBER KL.14.00.

Alla är välkomna till RPG-Samlingen i Mariedalskyrkan. Om du känner någon ensam så tag med hon/honom.

RPG-PROGRAM HÖSTEN-2022

 • NOVEMBER. Fred. 18 nov. BUSSRESA TILL RPG-UNIVERSITETET I LUND. Ådne Steen kommer och talar om Kostens betydelse för äldre och Anders Rosengren berättar om sin bok. "Hela Livet". Obs! se program, priser mm. ovan! Anmälan senast den 8 november till Mats o Renée Lindbom 0708–795282 eller  Mailadress: renee.lindbom@gmail.com

Onsd.23 nov.kl.14.00 RPG-SAMLING. I Korskyrkan. Kommer Sjukgymnast Maria Persson från Karlskrona Rehabcenter att tala om artros men också om Balansträning. RPG-sångarna medverkar. Lotter och servering.

Onsd.30 nov.kl.14.00 RPG-SAMLING i Mariedalskyrkan. Jazz-bandet Gospel Stompers kommer att underhålla oss. (Se annons ovan)

 • DECEMBER. Tors. 01 dec.kl.14.00 KULTURCAFÉ. i Pingstkyrkan. Kerstin Svendsby talar om - "Så var mitt 50-60-tal".

Onsd.07 dec.kl.14.00 JULFEST i Mariedalskyrkan, Barbro & Gullvi även RPG-sångarna medverkar. Servering tradionell julgröt mm. Jullotteri!

Månd.12 dec.kl.14.00 STICKCAFÉ i Mariedalskyrkan. Ledare: Eva Boman  och Maj Breidfors. 

 • VANDRING PÅ VANDRINGSLED.

Måndagar kl.10.00-13.00. Samling vid Mariedalskyrkan.

 DATUM: 28 nov. 

Medtag fika , bra skor och stavar. Vi går ca 6-7 km.

Ledare: Lars Boman och Göran Pettersson.

 • MATLAGNINGS KURS FÖR HERRAR 

Tisdagar kl. 12.00-15.00 i Mariedalskyrkan 

Grupp 1. Datum:15 nov, 29 nov och 13 dec. 

Grupp 2. Datum: 22 nov, 06 dec och 13 dec. 

13 december är damerna inbjudna ihop med båda grupperna. 

Ledare: Arne Hjalmarsson 070-844 31 00, Sören Hedmark 073-812 52 38.

 • MATLAGNINGSKURS FÖR DAMER I VEGETARISK KOST

Torsdagar kl. 10.00 -13.00 i Mariedalskyrkan. Datum: 17 nov och 08 dec. Anmälan till Asta Carlsson tel. 070-594 06 12­­ 

 • BOK OCH STUDIECIRKLAR 
 • Studiecirkeln "Vägar till levande liv" av Patricia Tudor-Sandahl Studiercirkelledare: Ivaroch Ulla Karlstrand tel. 070-55 714 20. Måndagar 14.00-16.00 i Mariedalskyrkan. Datum: 21 nov och 05 dec. 
 • Bokcirkeln. ”I andras händer-Livsöden i Kina 1897-1911” Av Karin Stålhammar. Bokcirkelledare: Asta Carlsson 070-594 06 12 . Fredagar kl. 10.00 – 12.00 i Pingstkyrkan. Datum: 18 nov och 02 dec.
 • Bokcirkeln ”Älvornas kulle” av Elisabeth Nemert. Bokcirkelledare:Gudrun Karlsson tel. 33 23 58. Tisdagar kl. 10–12 i Möllebackskyrkan.  Datum: 22 nov och 06 dec.                          
 • Studiecirkeln ”Ögruppen”Vikarierande ledare: Eva Egeskans.Tisdagar kl.9.30-11.30 i Mariedalskyrkan. Datum:22 nov och 06 dec. 
 • Studiecirkeln "Vi målar tillsammans". Vikarierande ledare: Eva Egeskans. Måndagar .10.00-12.00 i Möllebackskyrkan. Datum: 21 nov och 05 dec. 
 • STUDIECIRKEL " Samtal i andliga frågor" Ledare: Mats Polsten. Torsdagar kl.13.00-15.00 i Mariedalskyrkan. Anmälan.070–5571420. Datum: 24 nov. 

 VÅREN-2023

 • JANUARI Tors.12 Jan.kl.14.00 SÅNGÖVNING i Mariedalskyrkan. Ledare: Berith Ahlman och Lennart Karlsson. 

Månd.16 jan.kl.14.00 STICKCAFE I Mariedalskyrkan. Ledare: Eva Boman och Maj Breidfors.

Onsd.18 jan.kl.14.00 RPG.S ÅRSMÖTE.

 • FEBRUARI Onsd.01 febr.kl.10.00 STUDIEBESÖK?

Månd.13 febr.kl.14.00 STICKCAFE I Mariedalskyrkan. Ledare: Eva Boman och Maj Breidfors

 • MARS Onsd.01 mars.kl.10.00 KORTA VANDRINGAR. Vandring i stadsmiljö ca.2-3 km. Ledare: Sören Hedmark tel.073-8125238

 Månd.06 mars.kl.14.00 STICKCAFE I Mariedalskyrkan. Ledare: Eva Boman och Maj Breidfors

Tors.09 mars.kl.14.00 SÅNGÖVNING. I Mariedalskyrkan. Ledare: Berith Ahlman och Lennrt Karlsson.

Tors.09 mars.kl.14.00 KULTURTRÄFF ?

Distriktets Årsmöte

Lördagen den 11 mars i Hyllie Park.Program: 

11:00 Kaffe,11:30 Årsmöte,12:45 Lunch

13:30 Rundvandring och information om Hyllie Parks verksamhet. 14:30 Linda Alexandersson, rektor för folkhögskolan , berättar om det ukrainaprojekt som bedrivs där tillsammans med åtta församlingar

15:00 Kaffe och avslutning

Välkomna! 

Onsd.15 mars.kl.14.00 RPG-TRÄFF i Möllebackskyrkan. "Musik med Elvistema" av Patrik Magnusson och Gunilla Bredmar.

Onsd.22 mars.kl.13.00 GEMENSKAPSTRÄFF. I Mariedalskyrkan.Soppa med tillbehör serveras. Rpg-sångarna medverkar.

Onsd.29 mars.kl.10.00 KORTA VANDRINGAR. Vandring i stadsmiljö ca.2-3 km. Ledare: Sören Hedmark tel.073-8125238

 • APRIL Onsd.12 april.kl.10.00 STUDIEBESÖK på -Blekinge museums föremålsmagasin i Rosenholm där vi får guidad visning. Samling i Rosenholm.

 Månd.17 april.kl.14.00 STICKCAFE I Mariedalskyrkan. Ledare: Eva Boman och Maj Breidfors

 Onsd.19 april.kl.14.00 RPG-TRÄFF?

Onsd.26 april.kl.10.00 KORTA VANDRINGAR. Vandring i stadsmiljö ca.2-3 km. Ledare: Sören Hedmark tel.073-8125238

 • MAJ Onsd.03 maj.kl.10.00 STUDIEBESÖK?

  Månd.08 maj.kl.14.00 STICKCAFE I Mariedalskyrkan. Ledare: Eva Boman och Maj Breidfors

Onsd.24 maj.kl.10.00 KORTA VANDRINGAR. Vandring i stadsmiljö ca.2-3 km. Ledare: Sören Hedmark tel.073-8125238

 • JUNI Onsd.07 juni.kl.10.00 STUDIEBESÖK Till Tvistens Missionshus. Samling vid Mariedalskyrkan för samåkning till Tvisten.

 • VANDRING PÅ VANDRINGSLED CA:6–7 KM!

Måndagar 10.00-13.00. Datum: 30 jan, 27 febr, 27 mars, 24 april och 22 maj.

Samling Mariedalskyrkan för samåkning till vandringslederna. Detta gäller: bra skor, gärna stavar och något att förtära, vi fikar halvvägs. Ledare: Lars Boman 070–9602184, Göran Pettersson tel.+46703440367.

 • MATLAGNINGS KURS FÖR HERRAR

Tisdagar kl. 12.00-15.00 i Mariedalskyrkan. Grupp 1.10 jan, 24 jan, 7 febr, 28 febr och 14 mars. 

Grupp 2. 17 jan, 31 jan, 14 febr, 07 mars och 14 mars.

14 mars är damerna inbjudna ihop med båda grupperna. Ledare: Arne Hjalmarsson 070-844 31 00 och Sören Hedmark 0738125238.

 •  MATLAGNINGSKURS FÖR DAMER I VEGETARISK KOST.

Torsdagar kl. 10.00 -13.00 i Mariedalskyrkan.Datum:19 jan, 16 febr, 16 mars och 13 april. Ledare, Asta Carlsson.

 •  BOK OCH STUDIECIRKLAR
 • BOKCIRKEL. Prästerna” av Gunnar Wetterberg. Studiercirkelledare: Ivar och Ulla Karlstrand tel. 070-55 714 20

Måndagar: 14.00-16.00 i Mariedalskyrkan. Datum: 16 jan, 30 jan, 13 febr, 27 febr, 13 mars, 27 mars, 24 april, 08 maj och 22 maj.

 • BOKCIRKEL. ”I andras händer-livsöden i Kina 1897–2911” Av Karin Stålhammar. Bokcirkelledare: Asta Carlsson 070-594 06 12

Fredagar kl. 10.00 – 12.00 i Pingstkyrkan. Datum: 20 jan, 03 febr, 17 febr, 03 mars, 17 mars, 31 mars, 21 april, 5 maj och 2 juni.

 • BOKCIRKEL.Älvorna kulle” av Elisabeth Nemert. Bokcirkelledare: Gudrun Karlsson tel. 33 23 58

Tisdagar kl. 10–12 i Möllebackskyrkan. Datum:17 jan, 31 jan, 14 febr, 28 febr, 14 mars, 28 mars, 11 april, 25 april, 09 maj och 23 maj.

 • STUDIECIRKEL. ”Ögruppen” ledare: Eva Egeskans tel. 070-352 89 54

Tisdagar kl.9.30-11.30 i Mariedalskyrkan Datum: 02 mars, 21 mars, 04 april, 18 april och 16 maj.

 • STUDIECIRKEL.” Vi målar tillsammans”.Ledare: Lennart Svantesson tel.073-853 73 91

Måndagar kl.10.00-12.00 i Möllebackskyrkan. Datum: 30 jan, 20 feb, 27 mars, 24 april och 08 maj.

 • STUDIECIRKEL.” Samtal i andliga frågor” Ledare: Mats Polsten.

Torsdagar kl.13.00-15.00 i Mariedalskyrkan. Anmälan.070–5571420. Datum: 12 jan, 02 febr, 09 mars, 13 april och 11 maj.