20. sep, 2022

Rapport från Åhusdagen!

Från Karlskrona RPGförening deltog ett 50 tal medlemmar vid Gemenskapsträffen på Åhusgården tillsammans med ett 100 tal medlemmar från andra lokalföreningar i Skåne-Blekinges distrikt.
Lars Andersson hälsade oss välkomna och presenterade dagens två föreläsare.
Ellinor Ädelroth,läkare och professor i lungmedicin vid Umeå universitet och som under åtskilliga år arbetat på Panzisjukhuset i östra Kongo samt Lars Anderås ordf. för MAF(Mission Aviation Fellowship) i Sverige.
Elina Ädelroth berättade engagerat och inlevelsefullt om Panzisjukhuset som grundades år 1999 av chefsläkaren och mottagaren av Nobels fredspris Denis Mukweges.Hans välkända arbete för kvinnor och barn som utsatts för våldtäckt har resulterat i tusentals räddade liv varje år.Det är inte bara de fysiska skadorna som behöver läkas utan de får också på Panzissjukhuset hjälp med att bearbeta sina trauman.Hit kommer också gravida kvinnor, förtidigt födda barn och undernärda barn för att få hjälp.
Panzisjukhuser är verkligen till för de mest utsatta och kan fortsätta med denna värdefulla verksamhet
tack vare Läkar- missionen som är den störste bidragsgivaren.
Lars Anderoth berättade om MAF som är en flygorganisation vars uppgift är att flyga lätta flygplan i utvecklins- länder så att människor i avlägsna områden med bristfällig infrastruktur får hjälp med vad de behöver.
Ett MAF plan som sedan 1945 har lyft var fjärde minut visar på att behovet är stort.Denna organisation finansieras genom gåvor från trogna frivilliga givare.
Imponerande!
Ett stort tack riktades till Ellinor Ädeltoth och Lars Anderås som gjort denna dag så givande och intressant .Varmt tack också till Åhusgårdens personal som ordnat med utsökt lunch samt kaffe med dopp.Dagen avslutades med unison sång " O, hur saligt att få vandra hemåt vid vår Faders hand "
 
Text: Ulla Karlstrand.