7. sep, 2021

Text

Dagens RPG-studiebesök gick till Huckulen som ligger några km ovanför Jämjö nära Horsaryd. Ingemar Olofsson berättade om livet i byn från 1800 talet till i början av 1900. Många av boende hade små torp, där man hade sina småjordbruk som dom fick sköta på kvällar och nätter, för fruarna jobbade ofta som mjölkerskor åt storbönderna och likaså mannen med andra sysslor. Många barn föddes i varje torp, där ofta dödstalet var högt på grund av dålig mat och andra sjukdomar som härjade bland barnskarorna. Ingemar berättade om Gertrud och August som bodde i ett litet Torp och fick 11 barn varav nio överlevde. Dom lämnade i ung ålder Huckulen och emigrerade till USA, samtliga nio. Gertrud besökte sina barn i USA efter när August hade gått bort.

Stenmurar och stenrösen, fanns gott om som visade vilket jobb dom hade för att få fram lite betes och jordbruksmarker. Vi fick också kort lektion i hur man bygger gärsgårdsstaket.

Egen Fika avnjöds vid Gertruds och Augusts torpruin i gröngräset.

Vi tackar Ingemar för spännande och fantastisk fin historievandring i Huckelen.