26. aug, 2020

Cafégemenskap med egen fikakorg

RPG föreningens sommarcafé har övergått till en cafégemenskap med egen fikakorg.

Vi samlas i Mariedalskyrkan varje onsdag mellan kl.14.00 och 16.00 för att bryta isoleringen och få uppleva den viktiga sociala gemenskapen.
Ett 20 tal kom till denna veckas gemenskapsträff. 
Lotta Löfvenberg berättade inlevelserikt om en resa som hon som mycket duktig simmerska fått av Lions. Ingvar Olblad sjöng ur sin rika sångskatt.  Ulla Karlstrand läste en betraktelse om kossan ur en 7 årings perspektiv.
Välkomna till nästa onsdags samling.
Ulla Karlstrand