RPG:s MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR

Personförsäkringar anpassade för dig

När man blir pensionär förändras försäkringsskyddet ofta utan att man tänker på det. Försäkringar från arbetsgivare och fackförbund upphör och gäller i regel inte efter 65 år.

Men behovet av försäkringar upphör inte bara för att man blir pensionär. Snarare tvärtom. All tid är fritid och många har ett mer aktivt liv som pensionär än som yrkesverksam.Tyvärr inträffar det händelser som kan förändra livet från den ena dagen till den andra.

Som medlem i RPG erbjuder vi  RPG:s medlemsförsäkringar; RPG:s Livförsäkring, RPG:s Olycksfallsförsäkring, RPG:s Hemförsäkring och RPG:s Bilförsäkring. Försäkringarna har förmånliga premier, bra villkor och försäkringsbeloppen trappas inte ner.

En stor fördel med liv- och olycksfallsförsäkringarna är att du inte behöver fylla i någon hälsodeklaration när du ansöker om försäkring.

Ansökan  Ansökan medlemsförsäkringar

Läs mer om RPG livförsäkring och RPG olycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor RPG liv- och olycksfallsförsäkringar

Observera att det krävs att du har ett aktivt medlemskap i RPG som förnyas varje år för att teckna och behålla försäkringarna.

 Har  du frågor kring  RPG:s medlemsförsäkringar kontakta  våra samarbetspartners som hjälper dig.  

* Ring Ivar Karlstrand på tel.070-557 14 20 eller mail. iukarlstrand@gmail.com.

  • RPG Livsförsäkring och RPG Olycksfallsförsäkring. Kontakt: Söderberg & Partners. Telefon: 060-14 40 40, rpg@soderbergpartners.se
  • RPG Hemförsäkring och RPG Bilförsäkring. Kontakt: Gjensidige Sverige Försäkrings AB. Telefon: 0771-326 326 

 Ange att du är medlem i RPG.

Du är dessutom försäkrad i IF i samband med alla arrangemang som är anordnade av RPG.