DU SOM VILL  BLI MEDLEM I RPG KARLSKRONA!

Medlemsaviften för 2022 är 250 kr för ensamstående och 425 kr för ett par.

Medlemstidningen Seniorposten ingår med 5 nr. per år.

Avgiten betalas in på RPG: s bankgiro. 5101-5857

RPG: s Swishnummer: 123 533 0766

Om du känner att du inte orkar vara med fysiskt på våra träffar men känner ändå att du vill vara en stödjande medlem så är du välkommen att vara de genom att du betalar medl. avgiften. Ju fler medlemmar ju större påverkan kan vi ha i frågor som berör oss äldre.

Facebook: rpg-karlskrona

Din anmälan görs till: Ulla Karlstrand tel. 070-55 71 420

Eller maila. iukarlstrand@gmail.com Eller karlskronarpg12@gmail.com

 http://www.rpg.org.se/
UPPLEVER DU att kristna värderingar är något värdefullt?
Ja då är RPG något för dig!