RPG:s ÅRSMÖTE.

Karlskrona RPG förening har haft sitt årsmöte som var förlagt till Mariagården i Lyckeby. Många upplever årsmötet som en högtid man gärna vill vara med på och de brukar vara mycket välbesökta. Det gällde också i år och ett 90 tal medlemmar mötte upp för att delta i de sedvanliga förhandlingarna och de många valen av ledare och medhjälpare i olika aktivitets- och serveringsgrupper. Allt var väl förberett och föreningens ordförande Asta Carlsson skötte klubban med van hand. Hon blev också enhälligt omvald som ordförande för ytterligare ett år. Hon hade också glädjen att hälsa 22 nya medlemmar välkomna till föreningen.
Leif Gustavsson höll en parentation över de avlidna medlemmarna under året.
RPG:s båda körer medverkade med sång och musik vid flera tillfällen under eftermiddagen.
Ett stort tack framfördes till alla frivilliga som gjort stora insatser under det gångna året.
Efter årsmötet inbjöds till fortsatt god gemenskap runt de festligt dukade kaffeborden.
Årsmötet avslutades men kort andakt.
Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG förening har haft sin traditionella julfest i Mariedalskyrkan. Ett 100 tal gäster hade kommit och bjöds på ett fint sång- och musikprogram med älskade julsånger. Först sjöng RPG-kören under ledning av Monica Törnberg  och sedan tog Carina Holmesson plats vid flygeln och spelade och sjöng ett antal kända julsånger för och med oss.  Denna sång och musikstund fick en mäktig avslutning då Anders Johansson sjöng ” O helga Natt”.

Därefter tog alla plats vid de festligt och fint pyntade julborden där julgröt och skinksmörgås serverades. Innan kaffet med hembakade mandelmusslor och pepparkakor sjöng RPG s manskör under ledning av Lennart Karlsson.

Vid dagens dragning av det stora jullotteriet fick många lyckliga vinnare ta emot julklappar och annat julbetonat.

Efter avslutande ord av Asta Carlsson önskade vi varandra till sist en God Jul och ett Gott Nytt År.

Ivar Karlstrand

Studiebesök i Fredrikskyrkan

Karlskrona RPG förening har varit på ett studiebesök i Fredrikskyrkan där kyrkomusiker Staffan Sundås berättade och demonstrerade kyrkans två orglar.

Kyrkan fick sin första orgel år 1764. Den uppfördes av Lars Wahlberg och bildhuggaren Nicolaus Ekecrantz.

I början på 1900- talet ansågs barockorgeln omodern. År 1905 plockades den ursprungliga orgeln ner och ersattes med en Åkerman & Lundorgel. Fasaden behöll man eftersom den ansågs vara så fin och den nya orgeln byggdes bakom denna.

På 1980 talet plockades i sin tur Åkerman & Lund orgeln ner och lades tills vidare på den norra läktaren. Den ursprungliga orgeln byggd av Lars Wahlberg rekonstruerades och invigdes på Påskdagen 1987.

I samband med den stora renoveringen av Fredrikskyrkan 2018 uppfördes Åkesson & Lund orgeln igen, men nu på den norra läktaren. Klangen blev faktiskt bättre med den nya placeringen. Orgeln har fått ett flyttbart spelbord nere i kyrkan.

Staffan Sundås sammanfattade det hela med att Karlskrona är en unik orgelstad. Man kan göra allt från klassiska verk till väldigt modern musik och variationsmöjligheterna är oändliga med de två orglar som finns i kyrkan.

En fantastisk förmiddag fick vi uppleva tillsammans med kyrkomusiker Staffan Sundås som sprudlar av entusiasm och musikalisk begåvning.

Ivar Karlstrand

RPG-träff: "Fader Gunnar - min fader"

Vid Karlskrona RPG förenings senaste månadssamling var Thomas Rosendahl inbjuden som gästföreläsare .Temat för hans kåseri var ”Fader Gunnar – min fader”

Fader Gunnar, så tilltalades Gunnar Rosendahl oftast och under detta namn blev han riksbekant vilket tilltalade honom mycket.

Han var präst i Osby församling under ett 30 tal år och beskrivs som en banbrytare för kyrklig förnyelse. Som församlingspräst påverkade han gudstjänstlivet i Svenska kyrkan som helhet och där spåren efter honom fortfarande är synliga.

Gratia Dei, den himmelska glädjen kapell, i Kristianstad, är ett verk av Gunnar Rosendahl.

Thomas Rosendahl berättade mycket inlevelsefullt sina minnen av sin far och hans kåseri var ledigt och lätt och framkallade många skratt.

Ivar Karlstrand

Studiebesök på Karlskrona reningsverk

Karlskrona RPG förening har gjort ett studiebesök på Koholmens reningsverk i Karlskrona.
Den trevliga och kunniga guiden tog oss med på en rundtur då vi fick ta del av hur avloppsvattnet renas i olika steg. Det handlar om mekanisk, biologisk, kemisk rening samt filtrering. Analys görs regelbundet på det vatten som kommer in till reningsverket och på det som går ut och kraven är hårda innan vattnet släpps ut. I Karlskrona kommun finns flera avloppsreningsverk som varje dag levererar dricksvatten till över 50 000 personer. Slammet från Karlskronas reningsverk innehåller låga metallhalter men undersöks noga, inte minst när det gäller mängden tungmetall.
Utflykten avslutades med ett besök i Wämöstugan med fortsatt god gemenskap runt kaffeborden

Ivar Karlstrand.

Gatubarnen i Addis Abeba

Vid RPG föreningens senaste kulturcafé presenterade Eva och Stellan Elvinsson i bild och tal  vad organisationen ”Hopp för barn i Addis Abeba” gör för gatubarnen i Etiopin. Fattigdomen är utbredd och många barn blir föräldralösa och lever som gatubarn i huvudstaden Addis Abeba. Här drivs de till att tigga, stjäla, sälja varor, tvätta bilar, putsa skor o.s.v. Men livet på gatan är farligt och våld, övergrepp och människohandel förekommer.
Organisation ”Hopp för barn i Addis Abeba” försöker hjälpa gatubarnen så de får gå i skola, skaffa kunskap och utbildning och kan därmed få en ljusare framtid.
Vid kaffestunden som följde blev det många frågor och en givande diskussion.

Ivar Karlstrand

27. Okt, 2019

Besöksrapport från RPG-Stockholm.

Karlskrona RPG - en förening i framkant

Den 17 okt var jag, som distriktsrepresentant, inbjuden till Stockholm för att på RPG:s distriktsledarkonferens presentera ”Karlskrona RPG - en förening i framkant”. Vår distriktsordförande Ann-Christin hade tipsat om oss och att vi lyckats engagera många och även nya medlemmar. Inför ett trettiotal intresserade från hela landet presenterade jag vårt rika och varierande program och framhöll att vi genom studiecirklarna når många nya, som efter hand också i flera fall deltar i vår övriga verksamhet. (Se presentation under Rapporter/Referat på hemsidan.)
Jag upplevde att informationen både väckte frågor men också inspiration till arbetet på hemmaplan.
Tidigare på dagen hade vi också fått höra om ny syn på åldrandet - ”sjuttio är det nya femtio”. Prognoserna pekar mot att av de som föds nu kan hälften bli 100 år och kanske har redan den första 200-åringen fötts.
Pär Tyrberg

KARLSKRONA RPG en förening i framkant.

Presentation av RPG-Karlskrona för Riks RPG vid Pär Tyrbergs besök i Stockholm den 17/10-2019. (Missa inte att gå in och kolla detta)

HISTORISK VANDRING PÅ STUMHOLMEN

Karlskrona RPG förening har gjort en historisk vandring på Stumholmen med världsarvs-guiden Christer Karlsson som kunnig ciceron.

Stumholmen upplevs idag som en enda stor ö efter den utfyllning som gjordes mellanStumholmen, Laboratorieholmen och Bastion Kungshall. Tidigare var det här en stor militär arbetsplats fram till 1970 talet. Efter 300 år som stängt militärt område förvandlades ön år 1993 till en del av den civila staden där flera av byggnaderna nu är moderna bostäder.

Här finns det nybyggda Marinmuseet, Karlskronas främsta turistmål, som är ett statligt museum där marinens historia görs levande. Byggnaden är ett arkeologiskt mästerverk med sin mer än 140 meter långa huskropp som går rakt ut i havet. Slup- och barkasskjulet är en av öns märkligaste byggnader som användes och används än idag för vinterförvaring av flottans mindre båtar. Husets fascinerande takkonstruktion är sammansatt av10 sadeltak som korsar varandra. Därigenom bildas 16 brunnar för regnvatten som samlas upp i tunnor. Det var en värdefull uppfinning eftersom vattentillgången tidigare var ett stort problem för Karlskrona. Här finner vi också Kronobageriet där det bakades knaks, ett hårt bröd, för sjöresorna och mjuk ankarstock för folk i land

Historiens vingslag kändes tydligt då vi vandrade runt på ön och fick ta del av marinens tidiga intressanta historia.

Ivar Karlstrand. 

Från Noas ark till Queen Mary 2.

 Karlskrona RPG-förening inbjöd 16 oktober till gemenskapsträff som inleddes med god fisksoppa och hembakat bröd samt sång av kören. Sedan fick vi en intressant redovisning om fartygsdesign från Noas ark till nutidens kryssningsfartyg med fartygs-designern Anders Johansson från Viken som ciceron. Han har under ett långt yrkesliv designat fartygsinredningar, bla CunardLines Queen Mary 2, som med över 3000 passagerare trafikerar linjen Southampton New York och dessutom gör kryssningar. Fartyget är fyllt av lyx och inredningen är inspirerad av art-decostilen från 30-talet. Kanske fick några lust att sätta guldkant på tillvaron med en kryssning eller Amerikaresa på gammalt vis. Samlingen avslutades med en kaffestund och sång av manskören.

Referat: Pär Tyrberg.

Åhusdagen 2019

Referat av: Pär Tyrberg

Österlenresa 2019

Rese rapport!