Cirkelledare, Reseansvariga, Kommunala Pensionärsrådet, Trafikombud och Försäkringsfrågor.

 

Ansvarig för medlemsregister: Ulla Karlstrand.

Ansvarig för föreningsbladet: Sören Hedmark

Informatör i trafikfrågor: Lennart Svantesson och Arne Andersson

Kontaktperson i anhörigfrågor: Asta Carlsson

-sociala och omsorgsfrågor: Asta Carlsson

-tandvårsfrågor: Gunborg Brorsson.

Kontaktperson i försäkringsfrågor: Lars Boman 

Studieförbundet Bilda: Ivar Karlstrand.

Lotteriansvarig: Ulla Karlstrand.

Mediaansvariga: Ulla och Ivar Karlstrand.

Reseansvariga: Elisabeth och Pär Tyrberg samt Lars-Erik Lindqvist. 

Repr. i Kommunala Pensionärsrådet KPR: Asta Carlsson, Irene Nygren, Göte Pettersson och Eva Strigård.

Sång och Musikansvariga: Berit Ahlman,Lennart Karlsson, Majken Carlsson, Kerstin Bondesson, Sven-Olof Pettersson och Kerstin Svendsby.

Studiecirkelledare: Asta Carlsson, Gudrun Karlsson, Ulla o Ivar Karlstrand och Pär Tyrberg.

Övriga ledare: Eva Boman, Maj Breidfors, Sören Hedmark, Pär Tyrberg, Ove Wallin, Asta Carlsson, Lennart Svantesson och Arne Hjalmarsson.

Utflyktsansvarig: Inger Nilsson och Kerstin Svendsby.

Valberedningens ordf. Ulla Karlstrand

Webbansvarig: Sören Hedmark.

RPG.s  föreningsnummer är: 6442 och kan behövas vid handel med Smart Senior liksom ditt eget medlemsnummer. ( se länk: medlemsförmånder eller länk: riks rpg,)

 RPG:s Bankgiro. 5101-5857 . Swish nr. 123 533 0766