Vad är RPG

- Riksförbundet Pensionärsgemenskap?

RPG är en rikstäckande pensionärsförening med kristna värderingar som grund. Föreningen är öppen för alla oavsett livsåskådning, religion och politisk tillhörighet. RPG är opinionsbildare i för äldre vitala frågor, vill förmedla samhällsinformation och ge utrymme för berikande aktiviteter. På Riksplanet ingår RPG tillsammans med övriga pensionärsförbund i regeringens pensionärskommitté, i socialstyrelsens referensgrupp för äldrefrågor, samt flera andra myndigheters äldreråd som Folkhälsoinstitutet, Trafiksäkerhetsverket, Pensionsmyndigheten. I Karlskrona ingår vi i KPR (Kommunala PensionärsRådet) och är med och påverkar beslut som rör äldre. Rpg-föreningen i Karlskrona har en rikt varierad verksamhet där vi välkomnar alla att dela gemenskapen, ta del av intressanta föredrag, sång och musik eller bara samvaro vid kaffebordet. Några föredrar att gå längre eller kortare promenader tillsammans, vi ordnar med företagsbesök eller går till intressanta platser. Våra bokcirklar har olika inriktning beroende på medlemmarnas önskan och vi har matlagningskurser för herrar och vegetarisk matlagning för damer.

Gå gärna in på RPG:s hemsida.

Pär Tyrberg

Ordf. i Karlskrona RPG-förening.

Tel.070-8130266

ptyrberg@icloud.com

 Vad betyder RPG för oss pensionärer?

RPG , Riksförbundet Pensionärs Gemenskap, är en pensionärsförening med kristna värderingar, som vill ta tillvara pensionärernas intressen. Lokalavdelningen i Karlskrona har 220 medlemmar och gemenskapen är öppen för alla.

*** 

Sören Hedmark, 73 årig levnadsglad tornedaling, som lämnat arbetslivet för några år sen, för att leva och njuta av det som dagarna ger innan det är dags att lämna jordelivet. 

RPG hörde jag talas om långt innan jag gick med genom min fru Elin som blev medlem innan mig. 2008 i samband med min pensionering fick jag inbjudan att bli medlem i RPG vilket jag tackade ja till. Det beslutet har jag inte ångrat utan är glad att jag gick med. 

 RPG -medlemskap har gett mig många nya trevliga vänner genom kurser, vandringar, kursledare och en massa andra sammankomster. Gemenskapen mellan de olika kyrkornas medlemmar har blivit naturligt vilket har fört våra kyrkor närmare varandra. Mitt och många andras liv hade varit betydligt fattigare utan RPG.  

Sören Hedmark

 ***

 Irene 80 år. För 13 år sedan flyttade jag till Karlskrona från Gagnef i Dalarna, där jag var direktansluten medlem i RPG.

Jag anser att det är viktigt att vara med i en pensionärsförening
som bevakar våra intressen i kommun och regering. 

Som medlem i RPG Karlskrona kom jag in i en ekumenisk
gemenskap där jag kände mig hemma. Det stora utbudet av
aktiviteter ger mig stimulans och livsglädje.
Gott att vara pensionär och medlem i RPG i Karlskrona.

Irene Nygren 80

 ***

Elisabeth 66 år, gift med Börje. Mamma till 2 söner och sist men inte minst FARMOR.

Jag är mycket nöjd med att vara pensionär. Min yrkesverksamma tid har jag jobbat på länsstyrelsen med plan- och byggfrågor, fastighets-ärenden m m. Nu känner jag en stor och härlig frihet. 

Jag träffade Ulla och Ivar Karlstrand en onsdag i Kungsmarkskyrkan. De bjöd in mig till en musikstund med Harold Jefta. 

RPG -betyder väldigt mycket. Jag har bl a gått en kurs i akvarellmålning och en i matlagning. Det har varit stimulerande och roligt. Gemenskapsträffarna är intressanta och lärorika. Jag blev varmt välkomnad som ny medlem i RPG. Det betyder mycket. RPG:s härliga försommarutflykt till Ytterön är en pärla som jag bär med mig i hjärtat. 

Elisabeth  Manhammar

 ***

Jag heter Pär Tyrberg och är en 69-årig arkitekt, som bor på Långö och fortfarande har en del uppdrag. Dessutom jobbar jag ideellt i bygg- och styrgrupper med Fredrikskyrkans renovering och ombyggnad. En helt annan aktivitet jag gillar är att sjunga i gospelkör. 

Min fru Elisabeth var aktiv i RPG före mig, så när jag trappade ner i jobbet var det naturligt för mig att också gå med. 
Först i herrarnas matlagning, som jag tycker är både trevlig gemenskap och lärorikt för mig som inte behövt hjälpa till så mycket i köket. 

Jag tycker att vi har en fin gemenskap i RPG, där man får nya kontakter med olika bakgrund men med samma grundvärdering.

Studiecirklarna tycker jag är en viktig del av vår verksamhet, man blir aldrig för gammalt för att pröva på och lära sig något nytt 

 Pär Tyrberg