Ordförande har ordet!

Vi upplever en tid som ingen av oss känner igen. Vi ser förändringar i naturen där vintern uteblivit och våren redan gjort sitt inträde. Var ute i skogen och hittade blåsippor, vitsippor och gulsippor. I skrivande stund är det strålande solsken och 11-12 plusgrader! Detta inger hopp och förtröstan att det kommer en ljusare årstid!

Men allt grumlas av den allmänna oro som finns i hela världen med anledning av en ny variant av influensavirus som sprider sig snabbt och kan orsaka svår sjukdom hos oss äldre. Detta innebär restriktioner som är långtgående och som har konsekvenser för all vår verksamhet. Visserligen är Blekinge hittills inte så hårt drabbat som storstadsregionerna, men situationen kan snabbt förändras

Det här har medfört att vi har ställt in alla samlingar, vandringar, studiecirklar som återstår i vår. Detta utifrån myndigheternas rekommendationer att äldre personer helst inte skall gå ut och träffa andra personer. Vi vill inte bidra till att sprida smitta utan rättar oss efter rekommendationerna för att försöka minska antalet äldre som insjuknar och belastar sjukvården. 

Däremot kan vi försöka ha telefonkontakt med de som vi vet har få kontakter och kanske behöver hjälp. Ett telefonsamtal kan betyda så mycket.........

Vi kan också ta promenader och försöka motionera som vanligt men ej i grupp.

Även vårresan har vi flyttat till efter sommaren. Den 21 augusti hoppas vi att virusfaran har blåst över så vi kan åka till Bjärehalvön och Märtha Måås Fjetterströmmuseet. Ni som anmält er till vårresan står kvar på listan. 

Får önska alla en fin vår och att ni alla får ha hälsan och slippa ifrån influensam.

 

 

Hälsningar

Asta Carlsson ordf.