Ordförande har ordet!

Efter en sommar som för många varit en tid av isolering och tomhet kommer nu hösten smygande. Fortfarande är det varmt och vi kan vistas ute, men snart börjar det bli kyligare. Isoleringen har medfört att många mått dåligt och vi hoppas att restriktionerna snart lättar så vi kan umgås och mötas och uppleva gemenskap igen.

Pandemin, som fortfarande inte släppt sitt grepp, har gjort att många av våra planerade aktiviteter inte kunnat eller kommer inte att kunna genomföras. Åhusdagen fick ställas in, och RPG universitetet som varit mycket uppskattat kommer ej att genomföras, liksom våra egna RPGsamlingar.

Men så småningom hoppas jag att vi kan återgå till att mötas om än i mindre grupper utan att riskera smittspridning. Vi (hoppas jag) är ju en grupp som iakttagit försiktighet i mötet med andra människor, hållt avstånd, tvättat händerna ofta och undvikit folksamlingar och inte utsatt oss för smitta. Dessutom är Blekinge förskonat från stora utbrott. De äldre som smittats har ju fått viruset av yngre personer som rört sig ganska fritt i samhället. Det anses nu även av smittskyddsmyndigheten som ganska riskfritt för oss 71+ att mötas. Vi kan träffas i mindre grupper, exempelvis våra bokcirklar, studiegrupper och kafésamlingar.

Våra vandringar har fortsatt under sommaren och nu kommer stadsvandringarna- först med Christer Karlsson som guide "Rom:Karlskronas förebild", Vi samlas vid rådhuset 23/9 kl 10. Den 14/10 vandrar vi med Pär Tyrberg som guide längs varvsmuren, samling vid Klockstapeln.  Se annonseringen om övriga vandringar. Stickkafeet är i gång, liksom målarkursen, och våra bokcirklar. En ny grupp har startats med Leif Gustafsson som ledare - en alfakurs om kristen tro - en verkligt intressant studiegrupp som det fortfarande går att anmäla sig till. Ta kontakt med Ulla Karlstrand om du vill vara med.

Under pandemin har mycket aktivitet skett via webben, men en stor del av våra medlemmar saknar tillgång till internet och går miste om information. Kommunens träffpunkter och internetkafeer som tidigare varit till stor hjälp har varit stängda. För att underlätta för äldre att delta i samhällslivet kan man nu få hjälp individuellt hemma helt coronasäkert av träffpunkternas personal och volontärer som kan komma hem med utrustning och hjälpa till att komma igång. För att få hjälp ring Kommunens växel som förmedlar kontakten. Likaså har alla äldreboenden utrustats med Ipads eller telefoner så de boende kan komma i kontakt med sin anhöriga via Skype eller liknande. Folkhälsomyndigheten har också aviserat att man kanske kommer att lätta på restriktionerna för att bryta isoleringen för oss äldre! Det finns hopp om ett liv efter pandemin!

Får önska alla en fin höst, följ vår annonsering i tidning och på websidan!

 

 

 

 

Hälsningar

Asta Carlsson ordf.