Gästboken

Har du något som du vill skriva om -eller hälsa till någon så är du välkommen att göra det i vår Gästbok.

15. feb, 2018

Ivar KarlstrandKarlskrona RPG-förenings stora Februariträff hölls i Pingstkyrkan där journalisten Lasse Larsson berättade och visade bilder under temat ”Det vackra Karlskrona”. Vi fick en gedigen och intressant berättelse om Karlskronas utveckling från de äldre fastigheternas
sköna arkitektur till den moderna bebyggelsens enkla och ofta konstlösa utformning. Den utvecklingen är bara att beklaga. Men fortfarande står många av de gamla husen kvar och lyfter man blicken kan man alltjämt njuta av skönheten. Men samtidigt brottas några
av de nyare fastigheterna med mögel och har fuktproblem. Alla var överens om att detta var en mycket intressant föreläsning där bilderna ytterligare förstärkte det intrycket.


10. feb, 2018

Ivar KarlstrandKarlskrona RPG-förening har haft sitt första kulturcafé för vårterminen. Inbjuden gäst var den förre TV-reportern Peter Kullring som berättade om ”Televisionens utveckling under 30 år”. Det blev en mycket uppskattad föreläsning som varvades med inspelade TV-inslag
från dessa trettio år. Det blev en verklig levande lektion i nutidshistoria och vi fick ta del av den otroliga teknikutveckling som skett under dessa år. Samtidigt kunde vi konstatera att några politiska frågor nästan är desamma. En sådan fråga är t.ex. hur
sjukvården skall fungera och fördelas mellan öst och väst i länet. Den diskussionen torde nog pågå än ett tag.


7. feb, 2018

Ivar Karlstrand

RPG föreningen i Karlskrona har haft sin första ”Halvdagsutflykt” för vårterminen. Vinterkylan hindrade inte att en stor skara intresserade RPG:are hade samlats utanför Fredrikskyrkan i Karlskrona för att vara med om en guidad visning med Pär Tyrberg som
kunnig guide. Men så är det också en mycket stor och imponerande restaurering som pågår. Den räknas som en av de allra största kyrkorestaureringar som sker just nu i Sverige. Arbetet har hunnit ganska långt och invigningen är planerad till mitten av mars.
Några tyckte nog det verkade lite väl optimistiskt men alla var överens om att slutresultatet kommer säkert att bli mycket vackert och något att se fram emot.

30. jan, 2018

Ivar Karlstrand

RPG föreningen i Karlskrona har haft sin första månadsvandring på vandringsled för den här terminen. Väderprognosen var den sämsta tänkbara men hittills har vi aldrig ställt in någon vandring. En liten men tapper skara kom och det blev en vandring också
denna gång. Kaffestunden förlades inomhus och det blev en fin stund med god gemenskap och intressanta samtal som det kan bli i en mindre grupp. Tanken med de här vandringarna är att de dels skall vara en fin social gemenskap samtidigt som det ger motion.

20. jan, 2018

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har haft sitt årsmöte i Mariagården i Lyckeby. 85 medlemmar hade hörsammat inbjudan och föreningens ordförande Asta Carlsson hälsade alla välkomna och särskilt då de nio nya medlemmarna för året, Efter en kort andakt och sång och
musik av blandade kören och manskören inleddes årsmötesförhandlingarna. Allt var väl förberett av valberedningen och de många valen gick utan problem. Föreningen har ett stort programutbud och många medlemmar gör en stor insats på frivillig väg. Detta gäller
också kaffeserveringarna och lotteriverksamheten vars överskott betyder mycket för verksamheten liksom kommunens och studieförbundet Bildas anslag.


Föreningen har 213 medlemmar.

20. dec, 2017

Sören Hedmark

Höstens olika Rpg-aktiviter är avslutade och vi ledare vill tacka alla deltagare som har deltagit i de olika grupperna. Vi hoppas få se er alla till våren som är full späckat med vandringar, kurser och massa andra trevliga sammanslutningar.

Med detta vill jag önska Er En God Jul och Gott Nytt År.

15. dec, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har nyligen firat sin julfest i Mariedalskyrkan och kyrksalen fylldes även i år till sista plats. Föreningens ordförande Asta Carlsson hälsade välkommen och den stora, blandade RPG-kören och manskören sjöng julens sånger med stor
glädje och inspiration till Majken Carlssons pianoackompanjemang. Berit Eliasson läste julevangeliet och Ingvar Olblad sjöng en solosång. Gemenskapen fortsatte sedan i serveringslokalerna där julgröten och skinksmörgåsarna väntade. Ingvar Olblad sjöng ytterligare
en sång och kaffe med mandelmusslor och pepparkakor serverades. Många fick vinster från det stora jullotteriet med sig hem tillsammans med minnet från en julfest med en verkligt fin och god gemenskap.

15. dec, 2017

Ivar Karlstrand

RPG-föreningen i Karlskrona har i sin verksamhet ett stickkafé som samlas en gång varje månad. Ett tjugotal flitiga damer stickar då olika sorters barnplagg som sedan förpackas och skänks till behövande i Litauen. Walla Carlsson tar hand om paketen och
ser till att de kommer till rätt användare. Nyligen hölls avslutningen för höstterminen med en enkel julfest där de ansvariga för stickkaféet, Eva Boman och Gunborg Brorsson tackades. Efter en kort andakt lade man undan garn och stickor för detta året för
att fortsätta igen efter helgerna.

10. dec, 2017

Ivar Karlstrand

RPG föreningen i Karlskrona har gjort ett studiebesök på Sjukhuskyrkan i Karlskrona där vi blev mycket väl mottagna av de tre anställda, Louise Sundqvist, Glenn Sjöberg och Maria Olofsson. Efter en kort andakt av Louise Sundqvist fick vi lyssna till en
personlig framställning från var och en av de anställda. Stort intresse och engagemang hade de gemensamt liksom viljan att vara till hjälp i de många gånger svåra situationer som uppstår på ett sjukhus. De har delat upp de olika avdelningarna mellan sig och
detsamma gäller jourtjänstgöringen. Någon skall alltid vara möjlig att nå dygnet runt. Arbetsgivaren är de olika kyrkorna men de har landstingets uppdrag att bedriva sjukhuskyrkans arbete.

10. dec, 2017

Ivar Karlstrand

RPG föreningen i Karlskronas sista kulturcafé för terminen hade som gäst Björn Pettersson från Hasslö. Hans tema den här gången var ”Mänskliga möten man minns” med tillägget ”Att vara en KKK människa eller FFF Människa”. Björn har många strängar på sin
lyra och har brett kunnande och många intressen. Vid sitt framträdande bjöd han på personliga upplevelser, tankar och sånger till eget gitarrackompanjemang. Bland mycket annat är han därtill en duktig fotograf vilket han visade med ett vackert bildspel. Han
fick höra många uppskattande ord från sina åhörare.

24. nov, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förenings stora novemberträff hölls i Korskyrkan i Lyckeby. Örlogskapten Hans Tornerhjelm var inbjuden gästtalare och rubriken för hans föredrag var ”Kungens adjutant”. Många hade kommit för att lyssna, och det blev verkligen en mycket intressant
eftermiddag vi fick vara med om. För att bli kungens adjutant gäller inte vanligt anställningsförfarande, man söker inte tjänsten, man blir tillfrågad om man vill bli det. Vad tjänsten innebär får man inte veta i förväg, det förklaras när man blir anställd.
Efter många år i kungens tjänst hade Tornerhjelm bara gott att säga om kungafamiljen. Mycket av det de gör ser vi aldrig. Och vi som hade förmånen att lyssna till föredraget blev övertygade om att vi hade en riktigt fin kungafamilj i Sverige.

17. nov, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har nyligen deltagit i en endagars utbildning på RPG-universitetet i Lund. Det är RPG-distriktet Skåne-Blekinge som varje höst inbjuder till är en dag med föreläsningar på akademisk nivå i ämnen som berör oss pensionärer på olika
sätt. Först ut var Professor Charlotte Erlansson -Albertsson, och ämnet som hon valt kändes onekligen lockande: ”Mat så vi blir glada och minns”. Vi fick många och goda råd som vi tog med oss hem.

På eftermiddagen föreläste professor Yngve Gustafsson, känd från TV-serien ”Sveriges bästa äldreboende”. Hans samlande rubrik var ”Diskrimineras äldre människor i svensk vård och omsorg?” Hans svar var ett mycket klart ”Ja” och han hade många tankar om detta
som han förmedlade.

4. nov, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har gjort ett studiebesök på Nya Bokbinderiet på Gullberna. Vi fick ett fint mottagande av Kristina Petersson och en grundlig information om bokbindarkonstens många moment där mycket sker manuellt. De uppdrag som beställs varierar
mycket. Det kan vara tidskrifter som binds till böcker, gamla böcker som är slitna och söndriga, gamla biblar som är sönderlästa och mycket annat. Nya Bokbinderiet har också en sy avdelning där man erbjuder sömnadstjänster och utför lagningar, ändringar, nyproduktion,
fantasi-kreationer m.m. Där fanns en anställd skräddare från Syrien som i sitt hemland hade en syfabrik med flera anställda. Den var nu sönderbombad men han verkade mycket glad för att han fått ett arbete här.

26. okt, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har på sitt program en månatlig vandring på vandringsled. Vi brukar vara mellan 10 -20 personer beroende på vilket väder det är. Vi har hållit på i många år men aldrig ställt in en vandring. Den senaste vandringen drabbades av dåligt
väder och vi tog då en vandring i närområdet i Mariedal. Där finns en fin vandring i Skönstavik som vi gått många gånger tidigare. Den här gången valde vi en stig upp till de små stugorna som finns uppe i skogen och som ligger så underbart vackert med utsikt
över havet. Det uppskattades och det var flera karlskronabor som aldrig varit däruppe och som var tacksamma för vad de fått uppleva under vandringen.

20. okt, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har haft höstens traditionella gemenskapsträff i Mariedals-kyrkan.Det är en träff då gemenskapen sätts i främsta rummet, man träffas, äter, trivs och därtill har ett trevligt program. Det brukar uppskattas och många kom också denna
gång och njöt av den goda köttfärssoppan med ostsmörgås som Sören Hedmark och hans medhjälpare bjöd på. RPG:s blandade kör och manskör sjöng och Eva Egeskans berättade och visade bilder från en intressant resa i Mongoliet. Samlingen avslutades med kaffe och
toscakaka med ananaskross och en lotteridragning. Pär Tyrberg förmedlade några avslutande tankar och tackade alla som medverkat och gjort samlingen så meningsfull och uppskattad.


11. okt, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har gjort haft sin stora oktobersamling i Pingstkyrkan. RPG:s blandade kör och manskör sjöng och Karin Hartler bjöd på en fin dikt om pessimism och optimism. Inbjuden föreläsare var förre chefsläkaren och överläkaren vid psykiatrin
i Blekinge, Ingegerd Jonasson. Hon föreläste över temat ”Den dystra ålderdomen? Friskt och sjukt ur en psykiaters synpunkt”. Frågetecknet i rubriken var viktigt förklarade hon. Ålderdomen behöver inte självklart bli dyster. Medelåldern har höjts med många
år och många får vara friska upp i åren. Hjärnans celler minskar förvisso med tvärt emot vad man tidigare trott kan hjärnan producera nya celler. Även här har motionen visat sig vara viktig. Gemenskap och socialt nätverk är också positivt för hälsan. Detta
och mycket mer fick vi ta del av under denna intressanta föreläsning.

8. okt, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening arrangerar varje termin tre samlingar under samlingsnamnet ”Kulturkacafé”. Höstens första samling hade som tema ”Läsarsånger till kaffet” där föreningens stora blandade kör liksom manskören, sångsolister och musiker medverkade.
Läsarsångerna föddes under den stora folkväckelsen under 1800-1900 talet och sjöngs med stor hänförelse i de många bönhusen och kapellen som då byggdes. Många sånger lever kvar och finns också numera i den svenska psalmboken och är en mycket älskad sångskatt
för oss äldre. Precis som förr i bönhusen samlades alla till gemenskap vid kaffeborden och en avslutande andakt.

7. okt, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har gjort en utflykt med Krösatåget till Emmaboda. Många hade uttryckt sin önskan att få lära sig köpa biljett på de automater som finns på stationerna. Därför arrangerades en resa där man dels fick hjälp med biljettköpet men också
fick tillfälle att besöka det mysiga Konditori Emma i Emmaboda. Det visade sig vara ett stort intresse för den här utflykten. Många kom och alla var ivriga att lära sig den nya tekniken och kafébesöket blev också mycket uppskattat. Det blev till alla delar
en verkligt lyckad dag och önskemål framfördes om en ny sådan här utflykt lite längre fram.

27. sep, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har haft sin årliga svampexkursion med svampkännaren Jan Karp som kunnig ledare. Det är omtyckta utflykter och samlar många deltagare. Så blev det också i år trots att vädret kunde varit bättre. Färden gick till de vackra Listersjöarna
där det brukar finns gott om svamp. I år är det ett riktigt svampår och ingen behövde gå tomhänt hem. Korgarna fylldes med alla de vanliga svampsorterna men tack vare Jan Karps imponerande kunskap och ledning fanns där också svampar som man vanligtvis inte
vågar plocka. Innan vi skiljdes fick vi Jans löfte att leda svampexkursionen även nästa år.

14. sep, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har haft sin första stora samling för höstterminen. Musikdirektören och sångpedagogen Inga Maj Einarsson från Diö spelade och sjöng och berättade för oss. Som tema hade hon valt ”Glädjen är våra vingar” och det blev en stor upplevelse
för alla som hade kommit. Hon hade en förmåga att fånga allas intresse och hon hade en fantastisk sångröst med en klarhet som man sällan hör. Hon illustrerade sina sånger med små figurer av olika slag som tillsammans med hennes små berättelser blev mycket
uppskattade. Vid den avslutande gemenskapen vid kaffeborden hördes också många uppskattande kommentarer och sammantaget blev en dag som vi verkligen minns med stor glädje

13. sep, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har deltagit i en distriktsamling för alla RPG-föreningar i Skåne-Blekinge. Det är en årligt återkommande sammankomst, som äger rum på Åhusgården i Åhus. RPG är en rikstäckande pensionärsorganisation där Karlskronaföreningen ingår.
Det är alltid en fest och glädje över de här samlingarna och så var det också i år. Gården har numera byggts ut och kan ta emot många gäster och det behövs när alla RPG:arna kommer. Programmet håller alltid hög klass, och så var det även denna gång. Generalsekreteraren
för Bibelsällskapet Anders Blåberg berättade om dess verksamhet och Rune Lindqvist, Hässleholm, svarade för sången och musiken på ett mästerligt sätt.

13. sep, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har gjort ett besök hos skulptören Per Tano strax utanför Eringsboda. Han är en driven konstnär som har gjort flera skulpturer, som man kan se på olika platser i kommunen. En möter besökaren redan vid bensinmacken inne i samhället.
Får man förmånen att besöka konstnären hemma i ateljén blir det en intressant upplevelse att se alla figurer och föremål han snidat. Vi fick också se Pers skicklighet med sina bildhuggarverktyg. Bostaden liksom ateljén och verkstaden ligger i en mycket vacker
trädgård. Efter att ha uttryckt vår uppskattning och stora tacksamhet avslutades vår utfärd med en mysig kaffestund i byn Klackamåla.

28. aug, 2017

Sören Hedmark

Sen sommarens första vandring gick söder om Jämjö runt Färskesjön bland Ljung och fin utsikt över sjön i solig och fint väder. Sedvanlig kaffestopp halvvägs och därefter kort andakt av Ivar!

23. aug, 2017

Sören Hedmark

Sommaren lider mot sitt slut med väldig fart och vi är snart igång med höstens olika verksamheter. Vi är mycket på Facebook nu som är fin informations media men når kanske inte alla våra medlemmar, därför kommer vår hemsida att vara lika viktig som FB.

för att få ut till allas kännedom om våra träffar mm. Här på hemsidan kan du i god tid boka in i din almanacka våra olika träffar för hela hösten.

Webbsida 12. jun, 2017

Ulla Karlstrand

Ulla och Ivar instämmer i Elin och Sörens sommarhälsning och önskar er alla en riktigt härlig sommar och ser fram emot att till hösten åter träffas i våra olika aktiviteter

12. jun, 2017

Sören Hedmark

Efter intensiv vårsäsong med olika Rpg-program tror jag att vi alla behöver hämta nya krafter under vår sommarledighet. Jag hoppas att Ni tager till vara de soliga och varma dagarna till att bygga upp kroppsligt och mentalt er själva för återkomma till
hösten med helt nya krafter till våra olika studiegrupper, vandringar och de olika träffarna. Trevlig sommar önskar Elin och jag Er alla!

7. jun, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har haft sin våravslutning med en utflykt till Café ”Mötesplatsen” i Bräkne Hoby. Marie och David Lönngren-Sonesson tog emot oss i det gamla missionshuset, som de köpt och gjort till en mötesplats med cafékvällar. De berättade om
missionshusets historia där Davids pappa, Erik Sonesson, som var riksevangelist i Alliansmissionen, ofta hade predikat. När missionshuset häromåret blev till salu köpte Marie och David huset och de har nu en husgrupp på c:a 20 personer omkring sig som regelbundet
träffas i en kristen gemenskap. Marie och David berättade, sjöng och spelade för oss och allt blev till en fin upplevelse för oss.

30. maj, 2017

Ivar Karlstrand

RPG föreningen i Karlskrona har haft sin årliga vårresa. Vårt första mål var Klasatorpet i Långasjö där vi drack vårt f.m. kaffe och fick lyssna till en levande berättelse om det hårda livet för folket på den tiden. Vi fortsatte sedan resan på de småländska
vägarna och besökte Utvandrarmuseet i Växjö där vi fick ytterligare en intressant guidning. I det museet finns verkligen mycket att se. Färden gick vidare till Grimsnäs Herrgård utanför Skruf. Det är en vacker gård med mycket god mat och det uppskattades verkligen.
I Skruf finns också ett glasbruk som vi besökte innan vi åkte hem igen. Våra reseledare Elisabeth och Pär Tyrberg fick många berömmande ord för en välplanerad och mycket intressant resa i utvandrarnas spår.

Webbsida 21. maj, 2017

Ulla Karlstrand

Studiecirkeln" Katolska Kyrkans historia " sista samling för denna termin den 29 maj blir en vårutflykt till Klackamåla

12. maj, 2017

Sören Hedmark

Årets RPG-bussresa gick till Spreewald och Berlin från 4–10 maj. Många fina upplevelser och mycket historia fick vi till livs av våra fina och duktiga guider som mötte oss i Cottbus och i Berlin. Våran egen guide Carl Magnus Adrian var mycket omtyckt som
ledare av oss resenärer och hade koll på det mesta som gällde Cottbus och Berlin.


Vi hade många intensiva dagar med besök på många platser ex. Båtturer på floden Spree, Svenska kyrkan i Berlin, resterna av Berlinmuren och Judiska museet mm. Sedvanligt busskaffe intogs när tillfälle gavs.

Jag vill tacka Sven-Gunnar som är en fantastisk chaufför och Carl Magnus för alla andakter och en och annan historia.

5. maj, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förenings har gjort ett studiebesök på Wämö kyrkogård med en förnämlig guidning med förre kulturchefen i Karlskrona, Ivar Wenster, Vi gjorde en rundvandring och vår kunnige guide visade oss på många intressanta detaljer som man kanske inte
tänker så mycket på i vanliga fall.

Kyrkogårdens äldsta del anlades redan 1857 och sedan har flera utbyggnader skett, den senaste skedde 1931. Flera kända personer ligger begravda här. Den mest omtalade är förmodligen den s.k. Brännvinskungen L.O. Smith. Det sägs att han trots allt var nykterist
under hela sitt liv.

Wämö Kapell invigdes 1906. Klockstapeln är rel. nyuppförd. Den invigdes 1967 och den stora klockan hängde tidigare på Estens klockboj utanför Aspö.

Stora förändringar sker i begravningssederna. Numera är bara 5% jordbegravningar, många väljer minneslund eller askgravplats. De traditionella kyrkogårdarna kommer säkert att se annorlunda ut i framtiden. I Karlskrona förs en diskussion med länsstyrelsen om
detta.

21. apr, 2017

Ivar Karlstrand

RPG: s vegetariska matlagningskurs hade sin avslutningsfest i Mariedalskyrkan tillsammans med inbjudna gäster, där man samlades runt de festligt dukade borden med vitsippor och vårgröna servetter.

Menyn bestod av Sellerisoppa med kräftstjärtar samt Grönsakslasagne

Festen avslutades med kaffe, limepaj, hallon och vispgrädde.

Ledaren för kursen, Asta Carlsson, fick ett varmt tack för allt sitt kunnande hon delat med sig av och lovade att fortsätta nästa termin med början den 14 sept.

Webbsida 19. apr, 2017

Marianne

Så glad att läsa den här bloggen

12. apr, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förenings stora aprilträff var förlagd till Korskyrkan i Lyckeby. Eva Danielsson från studieförbundet Bilda berättade en mycket intressant och annorlunda släkthistoria, som hon kallat för ”Från synagogan Ukraina till missionsstationen i
Eritrea”. Eva hade när hon var liten fått en bok av sin farmor som handlade om hennes släkt. Då var hon inte mogen att läsa den men med åren blev den boken alltmer intressant för henne. Där kunde hon läsa om sina förfäder hur de varit missionärer i bl.a. Eritrea
och alla deras strapatser där. Inte minst barnens öden var gripande. Många missionärsbarn har haft liknande upplevelser och många har farit illa under sin uppväxt men idag är situationen lyckligtvis en annan.

8. apr, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har haft sitt sista kulturcafé för vårterminen. Det var Ulla och Ivar Karlstrand som berättade om prästen och psalmförfattaren Anders Frostensson. Han är den som skrivit flest psalmer i vår nuvarande psalmbok, nästan 150 stycken.
Många av hans psalmer är också de mest älskade. Han satt med i 1969 års psalmbokskommitté och har betytt mycket för psalmens förnyelse i vårt land. Men även de psalmer han skrev för 50 år sedan håller i vår tid. Förutom psalmer,dikter och böcker skrev han
också visor för barn och han har också producerat film. Anders Frostenson föddes 1906 i Loshults församling och avled i Örebro 2006, 99 år gammal.

Kultursamlingarna i RPG försätter till hösten med början den 5 okt.

28. mar, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förenings motionsvandring för mars månad var förlagd till Bastasjö friluftsområde i Karlskrona. Vädret kunde inte vara bättre med värmande sol och lagom vindar. Varje deltagare brukar ha sin matsäck med sig men denna gång var det gemensam
korvgrillning som gällde med Sören Hedmark som säker och van grillmästare. Bastasjö erbjuder många natursköna vandringsleder och det finns flera fina grillplatser runt sjön att välja mellan, en verklig angenäm plats för både motion och gemenskap på olika sätt.


Foto: Sören Hedmark

Webbsida 17. mar, 2017

Sören Hedmark

Vårens matlagningskurs för herrar hade sin avslutnings fest 14 mars. Damerna , samt några gäster var bjudna till festen. Innan kaffet och efterrätten, berättade Arne Hjalmarsson om livet förr och nu, på hans Ö Stenshamn . Ivar Karlstrand läste en av hans
dikter och avslutade med gemensam bön.

16. mar, 2017

Ivar KarlstrandKarlskrona RPG-förening har gästats av författaren, dramatikern, regissören och kulturskribenten Margareta Skantze. Hon är välkänd och erkänd efter sin många olika produktioner. Just nu håller hon på med en bok om den danske kungen Kristian 11, han som vi i
Sverige kallar för Kristian Tyrann. Vi förknippar honom med Stockholms blodbad. I Danmark har han ibland fått epitetet Kristian den gode. Klart är att han var en sammansatt personlighet och hans liv blev också mycket skiftande. Hans sista år blev mycket beklagansvärda.
Han sattes i fängelse och där fick han sitta livet ut, hela 25 år. Boken beräknas komma ut i höst. Föredraget uppskattas mycket och många hade också kommit för att lyssna.

11. mar, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har i Mariedals-kyrkan haft sitt andra kulturkafé för vårter-minen. Inbjuden gästtalare var Christina Öberg som äger butiken ”Utsigten” i Karlskrona. Hennes temat var ”Linneskåpets skatter” och hon inspirerade och delade verkligen
med sig av sina kunskaper och sina erfarenheter. Hon hade också tagit med sig många fina gamla hantverksalster som tilldrog sig stort intresse. Men hon hade också gamla dukar som var maskinvävda men med ett otroligt fint mönster. Hon visade en stor gammal
julduk som gått i släkten men nu var utsliten. Den använder hon inte men hon tar fram och klappar den varje jul.

Jämsides med denna utställning visade Gerty Sandholm, Kristianopel, m.fl. sina privata skatter med hantverk av olika slag som också blev mycket uppskattade.

5. mar, 2017

Ivar Karlstrand

RPG föreningen i Karlskrona varje termin en gemenskapsträff då vi försöker göra det lite extra intressant och festligt. De brukar vara välbesökta och denna gång kom ett 80-tal besökare. Irma Strömberg från Elitchoklad i Karlskrona var inbjuden att berätta
om chokladens historia och om hemligheten bakom dess hälsobringande effekter. Det gjorde hon med stor entusiasm och kunnighet. Vi satt vid de dukade kaffeborden och alla hade fått åtta sorters olika chokladsorter som vi fick smaka på och äta. Det är viktigt
att ha de rätta råvarorna. Palmolja ingår i vissa sorter och det skall man absolut försöka undvika.

Samlingen inramades av föreningens båda körer som sjöng för oss och det var också lotteridragning.


5. mar, 2017

Ivar Karlstrand

RPG föreningen i Karlskrona har gjort ett studiebesök i Fredrikskyrkan, som f.n. undergår en omfattande renovering. Vår guide var vår egen Pär Tyrberg, som har insyn och är delaktig i förändringsarbetet. Intresset var stort och det var många som ville
få en inblick i arbetet. De flesta av oss var nog överraskade av hur stort det hela är. Arbetet pågick för fullt och ljudnivån var hög. När vi hade sett oss omkring gick vi därför över till Trefaldighetskyrkans stillhet och lyssnade till allt vad Pär Tyrberg
hade att berätta om det pågående renoveringsarbetet. Man är i tidsschemat någon vecka sen men man beräknar att kyrkan skall stå färdig någon eller några månader in på 2018.

5. mar, 2017

Ulla Karlstrand

RPG föreningen i Karlskrona har haft sin andra vandring för vårterminen. Denna gång gick vi från Skärva via Nättraby kyrka ner till Wrängö brygga. Där finns sittplatser under tak och där stannade vi och fikade tillsammans. Där gjorde också en liten solstråle
oss sällskap i det annars lite gråmulna vädret. Så vandrade vi vidare ner mot Sjuhalla Gård och tog vandringsleden upp mot Skärva och parkeringsplatsen där våra bilar fanns. Den här rundan är väldigt vacker och omväxlande och även lätt att gå och är därför
lämplig att gå när det är snö eller vattensjukt i markerna.

15. feb, 2017

Elisabeth Tyrberg

Det var lite vår i luften i medio februari när vi samlades till RPG-träff i Möllebackskyrkan. Dagens gäst var Olle Melin, välkänd Karlskronaprofil. Han berättade om vår stad och dess sällsamma historia, kantad av stora personer som Karl XI, Erik Dahlberg
och Johan Puke m fl. Historien förde oss också till Björkholmen, där många original en gång bott.

Samkväm, sång och musik ökade på trivseln.

10. feb, 2017

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har i Mariedalskyrkan haft sitt första kulturkafé för vårterminen. Björn Pettersson från Hasslö besökte oss och hade som samlande rubrik för sig föredrag ”Björntjänster, gudstjänster och molntjänster”. Han har en bred livserfarenhet,
är språkligt kunnig och intresserad och en god talare, sångare och musiker. Därtill vet han också mycket om den digitala världens många frågeställningar och möjligheter. Det blev ett mycket uppskattat besök och många hade också kommit för att lyssna trots
det dåliga vädret.

4. feb, 2017

Ulla Karlstrand

RPG föreningen i Karlskrona har haft sin första vandring på vårterminen. Sören Hedmark var ansvarig ledare och han tog oss med på en på en fin skogspromenad i Bastasjös friluftsområde. De här vandringarna, som arrangeras en gång i månaden, sker i ett lugnt
tempo och tanken är att deltagarna skall få uppleva både en god gemenskap och en välgörande motion för kroppen.


Vandringen avslutades med en gemytlig fikastund i ett vindskydd med vacker utsikt över sjön.

1. feb, 2017

Sören Hedmark

Dagens RPG - utflykt gick till MCT BRATTBERG AB, i Lyckeåborg. Där blev vi väl mottagna av Bengt Johansson, som berättade om Lyckeåborgs Bruks Historia och om dagens verksamhet.

MCT Brattbergs ursprung når tillbaka till 1759. Företagets moderna historia startade efter andra världskriget, då det gavs namnet Lyckeåborgs Bruk. Man hade tillverkning av olika produkter, men blev mest känd för att skära spik.

Under 1950-talet började tillverkningen av kabelgenomföringar/tätningar som Nils Brattberg var uppfinnare till. 1980-talet signalerade slutet för spiktillverkningen, då man samlade resurserna på att tillverka MCT Brattberg produkter. 95% av dagens tillverkning
går på Export. Mottagare är Varv, Krigsfartyg, Oljeplattformar, byggnader mm.

1986 blev Lyckeåborgs Bruk, Lycab och från 1999, MCT Brattberg AB.

Vi tackar MCT Brattberg AB och Bengt Johansson för fikat, informationen om företaget och verkstadsvisningen.

18. jan, 2017

Elisabeth Tyrberg

Herrkören på RPGs årsmöte.

18. jan, 2017

Elisabeth Tyrberg

RPG i Karlskrona startade vårterminen med årsmöte i Mariagården. Årshögtiden inleddes med sång av RPG-kören och välkomsthälsningar av ordföranden Asta Carlsson.

Parentation för de medlemmar som avlidit under 2016 hölls av Kjell Ogenblad, som både sjöng och läste bibelord till deras minne.

Sedvanliga förhandlingar med val av styrelse och funktionärer för kommande år genomfördes. Valberedningen hade gjort ett gott arbete och valen genomfördes med acklamation. Asta Carlsson omvaldes till ordförande av de 77 medlemmar som var närvarande.

Mötet avslutades med ytterligare sång av herrkören och därefter var det samkväm med sedvanlig lottdragning.

30. dec, 2016

Sören Hedmark

GOTT NYTT 2017 ,önskar vi alla våra vänner i RPG , med förhoppning om fred och frid i vår oroliga värld. Vi ser framemot med glädje att få starta vårens aktiviteter med alla er.

Så VÄLKOMNA till våra olika kurser, studiegrupper, vandringar, utflykter och Kulturcaféer

16. dec, 2016

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har i Mariedalskyrkan haft sin årliga julfest. RPG:s ordförande Asta Carlsson kunde hälsa ett åttiotal besökare välkomna och höll en kort betraktelse. RPG kören sjöng de älskade julsångerna och Elisabeth Tyrberg läste en julberättelse
av Selma Lagerlöf. Kvällens gäst Lise-Lott Gullbing framförde några av Christer Hultgrens nyare sånger varpå manskören avslutade samlingen i kyrksalen.

Julfesten fortsatte sedan kring de dukade och julsmyckade borden i mässen där julgröt och skinksmörgåsar serverades och därtill gott julkaffe med mandelmusslor och pepparkakor. Stor trivsel rådde och ett imponerande jullotteri medförde att många kunde gå hem
som lyckliga vinnare. Som avslutning sjöng Acke Möller och Kjell Ogenblad en duett och Asta Carlsson tackade alla som gjort julfesten så festlig och innehållsrik.

9. dec, 2016

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har i Mariedalskyrkan haft sitt sista kulturprogram för höstterminen. Det var biologen, föreläsaren och fotografen Christer Bergendorff från Hällevik som berättade och visade bilder om ”Små kryp i vår närhet”. Han visste mycket
om humlor och bin, om fjärilar och trollsländor, om skalbaggar av olika slag och mycket annat. Hans kunskaper var imponerande och hans bilder låg i verklig mästarklass med otrolig skärpa och klarhet. Vi var också många som blev förvånade över den artrikedom
som redan finns hos oss men att det också tillkommer nya arter från andra länder till följd av det mildare klimat vi fått. Intresset var stort och många frågor kom från den vetgiriga publiken.

9. dec, 2016

Sören Hedmark

Dagens utflykt gick till Polishuset i Karlskrona där vi fick information av Anders Viklander kommunpolis, delvis om hans arbete men mycket om säkerhet för äldre, både hemma och när man vistas i olika miljöer med mycket folk där brott av olika typer kan
ske. Vi tackar Anders för att vi fick komma till Polishuset och få lite mer fakta om säkerhet för oss äldre. Han berättade också att Karlskrona är rätt så lugn och säker stad utan några större våldsgrupperingar eller andra större brott. Ett mindre antal villainbrott
hade skett under detta år i hela Blekinge och det är inte så många som media vill göra gällande berättade Anders vidare.

Efter besöket hos Polisen blev det en stunds trevlig samvaro på Nellys Café med kaffe och fralla.

22. nov, 2016

Asta Carlsson

Vår studiegrupp har just avslutat läsningen av Anders Petter Sjödins bok Sök Guds ansikte och påbörjat Bengt Roslunds memoarbok Skam den som ger sig.

Om någon önskar komma med i läsecirkeln är ni välkomna- hör av till mig.

17. nov, 2016

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förenings novemberträff var förlagd till Pingstkyrkan där Meta Ottosson från Nättraby var inbjuden som gäst och föreläsare. Hon är professionell översättare och hennes namn nämns med stor respekt i litterära kretsar. Meta visade sig också
vara en driven föredragshållare och det blev en mycket intressant föreläsning.

Hon berättade om sitt liv och hur hon blev översättare och gav exempel på svårigheter man kan stöta på i arbetet. Arbetsdisciplinen viktig, ersättningen från förlagen är blygsam och det gäller att ha stort intresse för språk och böcker.

Föreläsningen inramades av sång och musik av den blandade RPG-kören.

Foto: Sören Hedmark.

8. nov, 2016

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har besökt LP-verksamheten i Torskors som bedriver missbrukarvård på kristen grund. Många missbrukare får här hjälp och Karlskrona kommun ser verksamheten som värdefull och är med och stöttar den. Man bidrar själv till finansieringen
genom flytthjälp, städningar och loppisförsäljning m.m. Men det centrala är att man vill hjälpa människor till nyktert och drogfritt liv. Så när man t.ex. restaurerar möbler så är det inte möbeln utan personen som utför arbetet som är det viktigaste. Fastställda
tider måste respekteras och inga droger får förekomma. Varje dag inleds med en gemensam morgonandakt.


Det var lätt att få förtroende både för verksamheten och föreståndaren Tomas Jönsson och hans medarbetare.

7. nov, 2016

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har haft sin andra kulturträff för höstterminen och före detta kulturchefen på BLT, Jane Betts, var inbjuden att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av den Blekingska hemslöjden. 2015 gav hon ut en bok, som fick titeln
”Hemmets slöjd Ögats fröjd” där Jane har skrivit texten och Hans-Peter Bloom är fotograf. Det var en både fyndig och högst passande titel för det blev just detta, en fröjd att få lyssna till henne och titta på bilderna hon visade. Många har läst hennes artiklar
i BLT och vet att hon är en god skribent men här visade hon sig också som en engagerad och god föreläsare.

21. okt, 2016

Ivar Karlstrand

RPG-föreningen i Karlskrona har haft höstens stora gemenskapsträff i Mariedalskyrkan. Den är tänkt som en möjlighet för alla att vara tillsammans i en öppen och välkomnade gemenskap med lite extra förtäring och trevligt program. Borden stod dukade i vackra
höstfärger och en verkligt god fisksoppa med ostfralla serverades. Sedan väntade en glädjefylld gospelstund med kyrkomusikern Staffan Sundås inne i kyrksalen. Han berättade också om gospelns historia och betydelse och om egna upplevelser under sina besök i
Amerika. Träffen avslutades med en gemenskap kring kaffeborden där äppelkaka och vaniljsås serverades och där många också uttryckte sin tacksamhet och uppskattning.

13. okt, 2016

Ivar Karlstrand

RPG-föreningen i Karlskrona har haft sin stora oktobersamling i Möllebackskyrkan med hjärtläkaren Bengt Lindström som föreläsare. Han berättade om ”Hjärtsjukvårdens utveckling” men gav också en beskrivning av hjärtats anatomi och funktion, dess sjukdomar
och vilka åtgärder och behandlingar som krävs när hjärtat sviktar. Med sitt långa perspektiv och sin stora erfarenhet efter många års tjänstgöring inom hjärtsjukvården kunde han på en enkelt och klargörande sätt förmedla sina kunskaper och även svara på lyssnarnas
frågor. Många gav också uttryck för sin uppskattning och tacksamhet.

Samlingen inramades av sång av RPG:s blandade kör och manskören. Ordföranden Asta Carlsson ledde samlingen och framförde föreningens stora tack till Bengt Lindström.

8. okt, 2016

Ivar Karlstrand

RPG-föreningen i Karlskrona har haft sin första kulturträff för terminen. Moder Teresa stod i centrum och hennes märkliga liv och verksamhet presenterades av Ulla och Ivar Karlstrand. Redan som mycket ung kände hon sig kallad att hjälpa de allra fattigaste
och lidande människorna. Så blev det också. Hon hade ingen utbildning, hon var liten och skör men helt gripen av sin kallelse att hjälpa de fattiga och lidande. Hon levde oerhört enkelt och ägde själv ingenting, bara de enkla kläder hon bar. Men genom sina
kärleksgärningar blev hon så uppmärksammad och respekterad att FN:s generalsekreterare utnämnde henne till världens mäktigaste kvinna. Därtill fick hon Nobels fredspris och i år, den 4 sept. blev hon helgonförklarad.

5. okt, 2016

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har på sitt program flera aktiviteter där man samarbetar med Studieförbundet Bilda. Det är ett studieförbund som har rikstäckande verksamhet med ung. 200 anställda konsulenter med olika inriktning. Deras folkbildningsarbete är starkt
lokalt förankrat i kyrkornas verksamhet och erbjuder stöd och hjälp på olika sätt. Nyligen hade RPG i Karlskrona bjudit in konsulenten Gärd Lillan Kinnander från Kalmar till en träff i Mariedalskyrkan med styrelsen och alla cirkelledare och kursgivarna i RPG-föreningen.
Avsikten var att dels skapa en personlig kontakt men också att få information om vilken hjälp Bilda kan erbjuda i det lokala föreningsarbetet. Det blev ett mycket givande samtal som gav både idéer och inspiration till fortsatt verksamhet.

23. sep, 2016

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har haft sin månatliga ”Vandring på vandringsled” för september. Den brukar kombineras med en svampexkursion med Jan Karp som kunnig och entusiastisk ledare och guide. Många kom, solen sken, höstfärgerna var som vackrast och platsen
var en av de vackraste i Blekinge, Listersjöarna. Men förutsättningarna att hitta svamp var inte de bästa efter en längre tids torka. Men några svampar hittades trots allt, en del var dessutom ovanliga. Jan Karps stora kunnande och berättarglädje kompenserade
mer än väl den något magra svamptillgången och årets exkursion blev verkligen en fin upplevelse och mycket uppskattad av deltagarna.

Foto: Sören Hedmark.

15. sep, 2016

Ivar Karlstrand

Detta är inskickat till BLT:

Karlskrona RPG-förening har haft sin första stora RPG-träff för höstterminen. Ivar Wenster, tidigare kulturchef i Karlskrona, var kallad för att berätta om Karlskrona utifrån sin horisont. Inledningsvis berättade han lite om sitt eget liv och han räknade upp
en imponerande mängd yrkan han provat på under sin karriär. Just nu är han egen företagare och sysslar mycket med att hjälpa till med olika renoveringsobjekt, inte minst kyrkor. Till oss kom ha direkt från det förändringsarbete som nu sker i Fredrikskyrkan
i Karlskrona. Men i grunden är han historiker och det märktes också i hans föreläsning. Han återkom ofta till hur historiska händelser påverkar det som sker idag. Som helhet blev det en mycket trivsam och intressant föreläsning. Föreningens blandade kör och
manskör sjöng och ordföranden Asta Carlsson informerade om höstens program och höll en kort avslutning.

7. sep, 2016

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förenings bok- och studiecirklar har inlett höstens verksamhet och föreningens många olika aktiviteter ligger nu framför oss. Höstens första studiebesök gick till Östra Blekinge Biodlarförenings stuga i Mölletorp där föreningens kassör,
Bertil Fast, tog emot oss. Han berättade om föreningens verksamhet och gav oss många intressanta inblickar i biodlingens alla hemligheter. Hans kunskaper och erfarenhet var imponerande och besöket blev till stor glädje för oss alla.

12. aug, 2016

Elisabeth Tyrberg

Mogna vackert! Välkommen med till Åhusdagen den 8 september. Vi får lyssna till Britta Hermansson som skrivit boken och Dan-Inge Olsson som spelar och sjunger. Det finns 4 platser kvar på bussen och du kan ringa och anmäla dej till mej !

11. jun, 2016

Sören Hedmark

Våren hann vi inte se mycket av utan sommarn kom med väldig fart. De flesta aktiviteterna är slut för våren, så nu väntar en skön period med barn, barnbarn och andra vänner som inte bor här och som vi inte träffar så ofta. Lite resor väntar oss nu och
det är alltid gott att se oss runt här hemma i Sverige men också utomlands med sol och bad.

Vi, Elin och jag önskar alla RPG:are en skön och fin sommar med sol och bad. Var rädda om Er och njut av sommaren!

Obs! Var inte rädda för att gå in på vår hemsida och kanske skriva om vad som har hänt Er i sommar eller andra trevliga berättelser

1. jun, 2016

Ivar Karlstrand

RPG-föreningen i Karlskrona har gjort terminens sista halvdagsutflykt och det blev ett besök i Holmsjö. Vi fick en guidad visning av Allhallen av en av de många eldsjälar som gjort denna fantastiska byggnad möjlig. Man blir både imponerad och full av beundran
när man får se vad man har lyckats åstadkomma. Dels är själva byggnaden överväldigande men den ekonomiska satsningen och ansvarsåtagandet är också av samma höga klass. Det är bara att gratulera alla som varit med.

Efter visningen var i inbjudna till Ingrid och Arne Andersson där vi fick sitta i deras vackra trädgård och bli serverade nybakade våfflor och kaffe därtill. Ett stort tack för denna fina dag de bjöd oss på.


31. maj, 2016

Ivar Karslstrand

RPG-föreningen i Karlskrona arrangerar varje år en endagars sommarutflykt med buss. I år gick resan i underbart sommarväder till Höganäs, Brunnby och Kullens fyr med omgivningar. Kustgården Örestrand i Höganäs ligger alldeles vid havet och inbjöd oss till
en god lunch. Därifrån var det inte långt till Mölle och Kullens fyr, platser som är kända och värda ett besök. Brunnby gamla kyrka har unika gamla målningar och guiden där hade mycket att berätta om kyrkans historia. Ett stenkast från kyrkan ligger Agards
gamla lanthandel, som numera är ett muséum. Den har varit i släkten Agards ägo i många år och ägs numera av Bernhard Agard. som också var ciceron under vår utflykt på Kullahalvön. Ett besök på anrika Flickorna på Skärets sommarkafé hann vi också med innan
hemresan påbörjades.

I dagarna har också kursen i Judendomen avslutats med en picknik i det gröna samtidigt som de nya böckerna till höstens kurs i Katolska kyrkans historia delades ut.

24. maj, 2016

Ivar Karlstrand

RPG-föreningen i Karlskronas motionsgrupp valde denna gång att vandra på den vackra Lyckåleden. Att få gå tillsammans med goda vänner i det vackra försommarvädret och njuta av grönskan, blommorna och den underbara fågelsången är en stor och rik upplevelse.
Här växer ramslöken med sina snövita blommor i stora mängder. Den trivs på lövängar och i lunder och räknas som en ganska sällsynt växt och är därför lokalt fridlyst i Blekinge. Att sedan få sitta tillsammans på den blommande jorden och dricka det medhavda
kaffet och sjunga ”Härlig är jorden” förstärker det fina intrycket.

23. maj, 2016

Elisabeth Tyrberg

Hälsning från Uppsala och RPG:S riksstämma. Den 20-21 maj hölls stämman i Uppsala missionskyrka och 174 ombud och deltagare var närvarande. Ett flertal motioner behandlades. Bland annat avslogs ett förslag om namnändring av RPG till kristna seniorer. Medlemsavgiften
för kommande år är oförändrad men det blir ingen rabatt för makar. Mer ingående rapport om alla beslut kommer i Seniorposten till hösten.


Gäst under lördagen var Susanne Rolfner Suvanto, som är regeringens särskilda utredare. Hon redogjorde för den nationella kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre som hon leder. Mycket intressant!

Vi måste bli fler i RPG , det är sammanfattningen av stämmodagarna och det budskapet fick alla med sig hem. Tänk om alla tog med en vän till RPG.

18. maj, 2016

Ivar Karlstrand

RPG-föreningen i Karlskrona har flera studiecirklar. En av dem har läst en bok om Judendomen och inför avslutningen av den studieboken gjorde deltagarna ett studiebesök på den judiska begravningsplatsen på Wämö. Peter Katzman, själv jude och tillhörande
en känd judisk familj i Karlskrona, visade oss runt och berättade. Begravningsplatsen är inte så stor och gravstenarna ligger tätt. Efterhand har man insett att begravningsplatsen aldrig kommer att bli fullbelagd eftersom antalet judar i Karlskrona har starkt
minskat.

18. maj, 2016

Sören Hedmark

I måndags var årets start av Blodomloppet med RPG- deltagare som trotsade kyla och regn. Vid målgång fick alla medalj för god kamp samt matkasse som förtärdes på plats. Berit Olsson bjöd hem alla Rpg:are på kaffe och kakor . Vi tackar Berit och Lasse för
deras vänlighet.

10. maj, 2016

Ivar Karlstrand

RPG-föreningen i Karlskrona har nyligen gjort en miniutflykt till Hasslö Betania där man promenerade till Fabian Månssons begravningsplats nere vid havet. Hans önskan var att askan skulle spridas i havet med det var inte tillåtet på den tiden. Istället

inhägnade man ett litet område på hans gård alldeles vid havet. Kyrkan avskilde sedan detta område som begravningsplats. Där fick Fabian sin grav 1938 och hans hustru 1958. Fabians sista önskan att få askan spridd över havet gick i vart fall delvis i uppfyllelse
genom att hans hustru Maja på eget bevåg slog sönder porslinsuran.

Pär Thyrberg berättade på ett livfullt sätt om Fabians liv och leverne. Han var en mångsidig man och på minnesplattan vid graven anges tre titlar, rallare, författare och filosofie hedersdoktor. Efter besöket vid graven samlades vi till en trivsam kaffestund
i Betania där Kjell Ogenblad höll en avslutande andakt.

27. apr, 2016

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har några motionsgrupper på sitt program, bl.a. en månatligt vandring på vandringsled. Aprilvandringen var förlagd till en av vandringslederna i Bastasjö. Vanligen har vi fika med oss och dricker tillsammans under en rast i vandringen.
Denna gång hade Sören Hedmark tagit initiativet till en korvgrillning vid vindskyddet och grillplatsen vid sjön i Bastasjö där han inväntade gruppen med tänd brasa och färdiggrillade korvar. Det blev en fin stund med god gemenskap i den vackra vårdagen vid
sjön.

15. apr, 2016

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har tre matlagningsgrupper. En grupp har haft vegetarisk matlagning för damer på sitt program med Asta Carlsson som ledare. Vårterminens kurs i vegetariska soppor har nu avslutats där kursdeltagarna till avslutningsmåltiden fick
inbjuda en nära vän. Två goda soppor bjöd man på, en med äpple, lök och currykrydda och en quormsoppa. Desserten bestod av en mycket fin annanaspaj med vispgrädde och kaffe. Middagen och kursen avslutades av Mariedalskyrkans pastor Violet Andersson med en
andakt och solosång.

14. apr, 2016

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har nyligen haft sin stora aprilsamling i Pingstkyrkan. Två välkända profiler inom kyrklig sång och musik var inbjudna, Agneta Strandsjö, Skanör, och Dan Inge Ohlsson, Sösdala. Det blev ett mycket välbesökt och uppskattat besök
där sången och musiken varvades med lyrik och personliga tankar. Både Agneta Strandsjö och Dan Inge Ohlsson är skickliga sångsolister, Dan Inge därtill omtyckt musiker och tonsättare. De framförde några älskade sånger av Göte Strandsjö och ett antal av Dan
Inges nya tonsättningar av Ivar Karlstrands dikter. Agneta Strandsjö reciterade också några av dessa dikter. Samlingen fortsatte och avslutades sedan vid de dukade kaffeborden.

8. apr, 2016

Ivar Karlstrand

RPG-föreningen i Karlskrona har varit på ett guidat besök i Lösens kyrka. Kyrkan har nyligen genomgått en omfattande inre restaurering och vi fick en initierad guidning av Pär Tyrberg, som också varit en av dem som har haft ansvar för renoveringen.

Den nuvarande kyrkan invigdes 1860 men redan på 1000-talet lär det ha funnits en träkyrka i Lösen. Den ersattes under 1200-talet av en stenkyrka, som i sin tur ersattes av den nuvarande kyrkan. Man har bevarat delar av den gamla kyrkan och i sakristian finns
t.ex. tre rundbågsfönster kvar från den tiden. Likaså är predikstolen i förgylld ek är ett sådant exempel. Det finns också en dopfunt från 1500-talet och ett mycket gammalt krucifix bevarat.

Den inre renoveringen som utfördes förra året har blivit mycket smakfullt utförd. Färgsättningen smälter väl in mot den stora altarmålningen av Gunnar Torhamn och helheten blir harmonisk och balanserad. Genom en lyckad konstruktion i kyrkbänkarna har man lyckats
få plats med rullstolar inne i bänkraderna. Lösens kyrka har verkligen blivit en mycket vacker kyrka.

8. apr, 2016

Ivar Karlstrand

RPG-föreningen i Karlskrona har haft sin sista kulturträff för vårterminen. Gunnar Månsson, välkänd reseledare och berättare från Kyrkhult, hade som tema för sitt föredrag ”Reseminnen med känt och okänt folk”. Det blev ett föredrag som spände sig från
de första misslyckade cykelförsöken som slutade i havreåkern till möten med människor och upplevelser som reseledare och busschaufför genom åren fram till nutid. Det blev en berättelse som gav upphov till många goda och glada skratt samtidigt som det fanns
allvar och tankar väl värda att begrunda. Som helhet blev det en mycket uppskattad eftermiddag.

15. mar, 2016

Elisabeth Tyrberg

Den 11 mars var det årsmöte i RPG:s Skåne/Blekingedistrikt. 51 medlemmar hade kommit till Missionskyrkan i Hässleholm.

Vi välkomnades av Rut Wernolf-Nyberg och nuvarande pastorn Dan-Inge Olsson.

Två nya styrelseledamöter valdes: Christer Boström, Helsingborg och Sören Hedmark, Karlskrona. Till ordförande valdes Ann-Christine Lindbom efter avgående Lennart Björk.

Hjärtefrågan i verksamhetsplanen för 2016 är hur vi ska få fler föreningar i fler kommuner.


Efter en förträfflig lunch fortsatte mötet med att dagens gäst, direktor Eva B Henningsson från förbundskansliet , hälsades välkommen. Vi fick ett givande samtal med henne om vad som händer i RPG just nu och vad som planeras framöver.

Dagen avslutades med bön och sång och därefter eftermiddagskaffe innan det var dags för hemfärd.

15. mar, 2016

Sören Hedmark"Matlagning för herrar" hade idag vårterminens avslutningsfest. Traditions enligt var damerna inbjudna att avnjuta tre rätters meny ihop med sina män. Pastor i Maridalskyrkan Violet Andersson bjöd på sång och andakt. Vi önskar alla en mat rik sommar med

sol och värme. Väll mött till hösten.

13. mar, 2016

Ivar Karlstrand

Detta är inskickat till BLT

Karlskrona RPG-förenings haft sitt andra kulturcafé för vårterminen och det var Kerstin Börjesdotter, präst i Nättraby församling, som berättade om sin vistelse i Jerusalem för några år sedan. Hon tjänstgjorde då vid det Svenska Teologiska Institutet, vackert
beläget på Profeternas gata i västra staden. Här kan kristna studenter och forskare tas emot och här kan de bedriva studier och forskningar i kristendom och judendom under gynnsamma villkor. Vi fick lyssna till en engagerad och mycket initierad och personlig
berättelse där personliga upplevelser och möten med människor blandades med teologiska och politiska inslag och tankar. Plats gavs efter kaffet till frågor och en livlig diskussion följde. Som helhet blev det en mycket uppskattad föreläsning.

4. mar, 2016

Ivar Karlstrand

Detta är inskickat till BLT

RPG-föreningen i Karlskrona har utöver sitt vanliga programutbud en Gemenskapsträff varje termin. Innehållet varierar och denna gång var temat ”Kaffe med sju sorters livsberättelser”. Här fanns möjlighet för den som ville dela med sig av någon händelse eller
upplevelse som hade betytt mycket för honom eller henne. Det visade sig var något som tilltalade många. I en pensionärsförening finns mycket livserfarenhet samlad och det kan bli berikande både att dela med sig och att lyssna till varandra. Det bekräftades
verkligen denna eftermiddag. RPG-föreningens båda körer sjöng dessutom ett antal sånger till allas glädje.

4. mar, 2016

Ivar Karlstrand

Detta är inskickat till BLTRPG-föreningen i Karlskrona har gjort ett studiebesök på Water Jet Sweden AB i Ronneby. Det är ett mycket framgångsrikt företag som har mer än 30 års erfarenhet av vattenskärning och är en av Europas största tillverkare av vattenskärnings-maskiner. De har ett
nätverk med mer än 20 återförsäljare som täcker hela världs-marknaden. Huvudkontoret ligger i Ronneby, där verksamheten startades 1993 av Jan Ryd. Hittills har företaget levererat mer än 600 maskiner till 38 länder över hela världen. Hela tiden sker dessutom
en förbättring och utveckling av produkterna. Vi fick en mycket initierad och intressant guidning som verkligen uppskattades. Efteråt avnjöts en god lunch på Brunnsparkens restaurang.

18. feb, 2016

Ivar Karlstrand

Detta är skickat till tidningen:

Karlskrona RPG-förening har haft sin andra stora RPG-träff för vårterminen. Temat var ”Diakoni i praktiken”. Det var stadsförsamlingens nya diakon Kristin Lindström och Christina Pettersson från Pingstkyrkan som förmedlade sina erfarenheter från sina olika
diakonala uppgifter. Kristin hade en ovanligt bred och internationell utbildning bakom sig när hon insåg att det var diakoni hon ville satsa på i sitt liv. Hon är ganska ny i tjänsten i stadsförsamlingen och håller i och är ansvarig för många av församlingens
aktiviteter. Christina Pettersson har i många år varit aktiv i Pingstförsamligens olika arbeten och har ett stort förtroende långt utanför församlingen. Nu har hon sin uppgift bl.a. i omhändertagandet av romerna och flyktingförläggningen i Fur och både hon
och Kristin berättade på ett personligt och engagerande sätt och för detta fick de också stor uppskattning.

Föreningens båda körer sjöng och samlingen avslutades med en gemensam kaffeservering.

15. feb, 2016

Ivar Karlstrand

Detta är skickat till BLT:

Karlskrona RPG-förening har fem olika studiecirklar och bokcirklar. Den äldsta har hållit på i mer än 10 år och ämnena har varierat. Just nu studerar vi judendomen och till den senaste samlingen hade vi bjudit in Peter Katzman som föreläsare och samtalspartner.
Det visade sig vara ett mycket lyckat initiativ.Peter berättade hur det var att växa upp som jude i Karlskrona och driva affärsrörelse där. Han berättade också om Adam Philip, den första juden som kom till Karlskrona 1780 och hur han från ingenting blev en
framgångsrik företagare med som mest 600 anställda i sin segelduksfabrik. Han köpte senare Afvelsgärde herrgård och blev därmed den förste judiske godsägaren i Sverige. Detta och mycket mera fick vi ta del av i Peter Katzmans intressanta föreläsning.

13. feb, 2016

Elisabeth Tyrberg

Mer om kulturcafeet i februari.

Ottilia Adelborg, en kulturperson född i vår stad 1855 och uppvuxen vid Gröna gången på Västerudd. Hon blev faderlös tidigt och modern fick ensam försörja familjen. Man fick lämna bostaden vid Gröna gången och flyttade till Stockholm. Med ekonomisk hjälp från
en släkting kunde Ottilia studera på Konstakademin, men fick ändå ta hand om modern och hushållet. På lediga stunder började hon teckna och skriva små berättelser för barn. Hon blev så småningom en erkänd barnboksillustratör och författare.

1903 dog modern och Ottilia flyttade till Dalarna. Hon fortsatte med att teckna, måla och berätta om folkliv och bygdens historia livet ut.

Hon banade väg för den svenska barnboken. ABC-boken Prinsarnas blomsteralfabet kom ut 1892.

Till minne av Ottilia Adelborg kommer en ny gata att få hennes namn här i staden.Insänt till BLT

11. feb, 2016

Sören Hedmark

Till dagens kulturcafe hade sextiotal intresserade samlats i Mariedalskyrkan för att lyssna till Ulla och Ivar Karlstrand , som berättade om Ottilia Adelborg bilderbokskonstnär, författare och hembygdsvårdare. Hon var född i Karlskrona, verkade i Gagnef.


Ulla och Ivar.

10. feb, 2016

Ivar Karlstrand

Detta är inskickat till BLT.

Karlskrona RPG-förening har gjort ett mycket intressant studiebesök på Karlskrona kommuns visningslägenhet på Vitus Elena. Det är en lägenhet som utrustats med det allra senaste när det gäller digitala och andra hjälpmedel för äldre. Den går under namnet ”Visbo”
och vi guidades omkring av två kunniga kvinnor som verkligen förklarade det hela på ett begripligt sätt. Tekniken är ny men ändå kommer det hela tiden nyheter och mycket av det nya innebär förenklingar av de dagliga rutinerna både för vårdtagaren och vårdgivaren.
Ett exempel bland många andra är att man inte längre behöver vara orolig för att man glömde stänga av strykjärnet eller låsa ytterdörren om man har en liten dosa med sig där man kan få besked.

27. jan, 2016

Elisabeth Tyrberg

Är du intresserad av att läsa? Då är du välkommen till vår bokcirkel, där vi läser och pratar om intressanta böcker. Den 15 februari börjar vi läsa en ny bok: Lila av Marilynne Robinson. Hör av dej till mej om du vill vara med. Vi träffas varannan måndag
i Mariedalskyrkan. Elisabeth Tyrberg

25. jan, 2016

Ivar Karlstrand

Inskickat till BLT

Karlskrona RPG-förening har på den nya vårterminen startat samtliga studie- och bokcirklar liksom matlagningskurser och motionsgrupper. Dagens långa vandring gick från Skärva ner till Nättraby kyrka. Där fick de många änderna lite att äta och på Wrängö brygga
var det motionärernas tur att få lite i magen av den medhavda matsäcken. Vandringen fortsatte sedan över Sjuhalla tillbaka till parkeringsplatsen på Skärva .


21. jan, 2016

Ivar KarlstrandDetta är inskickat till tidningarna:

Karlskrona RPG-förening har under stor tillslutning haft sitt årsmöte i Mariagården i Lyckeby. Föreningens ordförande Asta Carlsson hälsade alla välkomna och inledde med en kort andakt varpå föreningens båda sångkörer sjöng några sånger. Ordföranden framförde
också hälsningar till årsmötet från Studieförbundet Bilda och från enskilda personer. Kjell Ogenblad höll en parentation över nio avlidna medlemmar och ljus tändes till minne av dem. Tio nya medlemmar presenterades och hälsades välkomna till föreningen som
därmed har 221 medlemmar.

Ekonomin är under kontroll tack vare att så många hjälper till i arbetet helt ideellt. Kommunen och studieförbundet Bilda stöder verksamheten men utan alla de frivilliga krafterna skulle verksamheten inte kunna vara så omfattande som den nu är.

Valberedningen hade förberett förhandlingarna väl och de många valen kunde genomföras utan problem. Asta Carlsson blev enhälligt omvald som ordförande och till ny styrelsemedlem valdes Sven-Ingvar Pettersson. Nya reseledare blev Elisabeth och Pär Tyrberg.

Årsmötet avslutades med ytterligare sång av de båda sångkörerna och en gemensam bön.

6. jan, 2016

Sören Hedmark

Gott nytt år, får man önska alla som kollar hemsidan. Idag har vi skönt och friskt vinterväder med många minus grader över hela Sverige, men här i södern får vi tyvärr inte behålla de, för på fredag är det igen värme grader. Nästa vecka börjar de olika
aktiviteterna

som vi hoppas att du vill delta i. Vår styrelse dvs. folket som är med i styrelsen lägger ner stort arbete för att vi som medlemmar får ta del av och kunna aktivera oss istället för att sitta hemma. Ett stort tack till er som ordnar allt detta.

25. dec, 2015

Ulla Karlstrand

Det blev ett oväntat julbesök hos oss på Bergåsa. På julaftons förmiddag kom en okänd jultomte på besök och överlämnade en julgåva. Vem var det? Hjälp oss att lösa denna gåta.

Senare på dagen kom vår trogna lille tomtenisse och knackade på uterumsfönstret.

God fortsättning på helgen till er alla RPG:are

25. dec, 2015

Sören Hedmark

God fortsättning alla Rpg:are på julen. Huset är fullt med barn och barnbarn , vilket är väldigt trevligt. Det är ju inte så ofta hela familjerna får träffas, tänker mig att det är så hos många fler än oss. Barnbarnen förgyller tillvaron väldigt mycket,
det blir fart både på morfar och mormor. Elin och jag får önska alla Rpg-vänner Gott Nytt År.

15. dec, 2015

Sören Hedmark

RPG-Herrarnas matlagningskurs hade avslutning idag med inbjudna fruar och andra gäster som fick smaka Ansjovispaj, vildsvinsrullader och Fruktsallad med ananas.


Kjell Ogenblad stod för sång och musik i jultid samt hade kort avslutning. Nästa termin startar 12 jan-2016 Välkommen då!

12. dec, 2015

Ivar KarlstrandKarlskrona RPG-förening har haft sin årliga julfest och som vanligt ville många vara med på festen. Över 100 gäster samlades inledningsvis i Mariedalskyrkans kyrksal till ett rikt program med tal, sång och musik. Inbjudna gäster var Ann och Carl Axel Malmstedt
som spelade och sjöng många av julens sånger men också andra. RPG:s båda körer, manskören och den stora blandade kören medverkade och tillsammans blev det en härlig sång- och musikupplevelse. Efteråt samlandes man i mässen där julgröten och skinksmörgåsarna
väntade liksom kaffet och mandelmusslorna. Ett stort jullotteri gjorde många vinnare glada innan det var dags att avsluta julfesten för den här gången.


6. dec, 2015

Sören Hedmark

Den 2 december. Besökte Rpg Printfabriken i Torskors industri område. Vi visade runt fabriken och avslutade med god fika.


Printfabriken presenterar enligt följande sin verksamhet:

Härifrån till hela världen

Traditionellt sett är Printfabriken ett offset- och digitaltryckeri. Med den skillnaden att vi inte är särskilt traditionella av oss.

Vi satsar otroligt mycket både på att erbjuda den bästa beredskapen och den främsta tekniken, för att leverera trycksaker av världsklass, dygnet runt. Bara på ett plan är vi lite platta av oss, vi har nämligen ingen pyramidal organisation med avdelningschefer
och höga toppar.

Detta sammantaget med ett brett nät av goda kontakter, gör att du alltid kan känna dig trygg när vi tackar ja till nya utmaningar.

4. dec, 2015

Sören Hedmark

Med anledning av att det i år är 110 år sen Einar Ekberg föddes, så visade Ulla och Ivar Karlstrand bilder och berättade om Einars sång och kompositör karriär.

Einar Ekberg dog ung endast 56 år gammal, men hann ändå göra sig känd som en stor kyrkosångare i Sverige och USA, där han också bodde och verkade periodvis.Jag vill tacka Ulla Och Ivar för deras förmåga att hitta och berätta om intressanta personligheter och händelser vid våra kulturträffar.

11. nov, 2015

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har haft sin stora månadsträff i Pingstkyrkan. Erik Tyrberg, läkare i Surahammar men uppvuxen i Karlskrona, visade bilder och berättade om ”En resa till avlägsna öar”. Och det handlade verkligen om detta. Tristan da Cunha är en
brittisk ögrupp i södra Atlanten belägen 2 500 kilometer sydväst om Sankt Helena och Tristan da Cunha är den plats på jorden som ligger längst bort från någon annan bebodd plats, och är därmed en av världens yttersta platser.


På ön lever c:a 260 personer och bara åtta efternamn finns representerade på öarna. Ett vulkanutbrott 1961 ledde till att befolkningen evakuerades till Storbritannien, och först1963 kunde man återvända. Det är kristendomen som gäller och undervisningen är endast
grundläggande och barnen lämnar skolan vid 15 års ålder. Detta och mycket annat handlade föreläsningen om.

Föredragshållaren beskrev ön som sina drömmars ö samtidigt som det inte är någon dröm att bo där. Det kan vara en bra sammanfattning av den mycket intressanta och uppskattade föreläsningen. Föreläsningen inleddes med en andakt och sång och musik av RPG:s båda
körer och avslutades med en gemensam kaffestund i mässen.

9. nov, 2015

Ivar Karlstrand

Skickat till BLT

Karlskrona RPG-förening har haft sitt andra kulturkafé för terminen. Kent Lewén, välkänd politiker, visade bilder och berättade om den s.k. ”Krösnabanan” d.v.s. den smalspåriga järnvägen som gick mellan Nättraby och Älmeboda från 1895 till 1939. Spårvidden
var bara 60 cm. Första etappen gick till Alnaryd men utsträcktes sedan till att gå via Eringsboda till Älmeboda. Järnvägen fick en avgörande betydelse för utvecklingen i omgivande byar och samhällen men fick ändå tillslut läggas ner när busstrafiken kom.
Vid den gemensamma kaffestunden informerade Kent Lewén om äldreverksamheten i Karlskrona kommun och prostatacancerföreningen Viktor där han är den drivande kraften. Totalt blev det en informativ och mycket uppskattad samling.

4. nov, 2015

Ivar Karlstrand

Skickat till BLT.

Karlskrona RPG-förening hade novemberutflykten förlagd till Ronneby Bruk. Företagets ägare och VD Martin Johannesson tog emot oss och gav oss en intressant historik och guidning av företaget. Han har drivit företaget sedan 1997 och hållit kvar en gammal tradition
och blandat det med ny teknik och företagets produkter är väl kända i såväl Sverige som andra länder. Det blev ett mycket uppskattat besök och dessutom bjöd företaget alla på kaffe och hembakade kanelbullar. Ett stort och varmt tack från besökarna blev det
också.

26. okt, 2015

Ivar Karlstrand

Karlskrona RPG-förening har en motionsgrupp som gör regelbundna vandringar på olika leder. Den senaste vandringen blev en intressant upplevelse i en fin kulturhistorisk miljö kring de s.k. storgårdarna från Afvelsgärde gård till Augerums gård i Karlskrona
kommun. Kommunen har här gjort något mycket värdefullt. Varje gård har fått en informationstavla där dess historia lyfts fram och gammalt och nytt blandas på ett fascinerande sätt. Fastän man går genom de nybyggda villaområdena upplever man hur de gångna århundradena
lever kvar i de åtta storgårdarnas arkitektur och allting annat som vittnar om gångna tiders seder och bruk. Allt detta tillsammans med de skiftande höstfärgerna och det vackra vädret bidrog till att vandringen denna dag blev ett bestående minne för oss alla.